Aruba

Uitvoeringsagenda als nieuwe stap in samenwerking Nederland en Aruba

Uitvoeringsagenda als nieuwe stap in samenwerking Nederland en Aruba

Samen hebben Nederland en Aruba een uitvoeringsagenda opgesteld voor het uitvoeren van het Landspakket. In dit Landspakket zijn onder andere maatregelen opgenomen die zich richten op economische ontwikkeling, het versterken van de rechtsstaat en het verbeteren van het financieel beheer, de belastingen, de zorg en het onderwijs. Het doel is om bij te dragen aan een weerbaar en veerkrachtig Aruba.

Op 13 november 2020 ondertekenden Nederland en Aruba de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket. De afgelopen weken is er hecht samengewerkt en zijn er afspraken gemaakt over de eerste stappen die Aruba, veelal ondersteund door Nederland, gaat zetten.

Deze stappen vinden hun weerslag in deze eerste uitvoeringsagenda. Zo wordt er bijvoorbeeld vergelijkend onderzoek gedaan naar de arbeidsvoorwaarden in de publieke en semi-publieke sector en wordt er gekeken naar het financieel beheer. Zowel Aruba als Nederland hebben zich eraan gecommitteerd om de stappen te zetten die worden afgesproken.

De uitvoeringsagenda is een document dat steeds wordt verfijnd. Dit zal in eerste instantie elk kwartaal gebeuren en aansluiten bij de besluitvorming in de Rijksministerraad over aanvullende tranches liquiditeitssteun.

Staatssecretaris Knops is blij dat er nu door middel van deze uitvoeringsagenda op een concrete manier invulling wordt gegeven aan de noodzakelijke hervormingen. “Na de ondertekening van de onderlinge regeling heb ik aangegeven dat het echte werk nu pas gaat beginnen. Deze uitvoeringsagenda helpt ons hierbij en vormt op deze manier een routekaart met deadlines.”

Premier Wever-Croes: “In deze uitdagende tijden zijn duidelijkheid en concrete afspraken nodig. Die zijn nu vastgelegd in de uitvoeringsagenda. Ik geloof in Aruba. Het zijn moeilijke tijden maar breken zullen we niet. Wij kijken naar de toekomst. Wij kijken vooruit. Samen staan we sterk.”


Deel dit artikel