Nieuws op Aruba

AVP vraagt begrotingsoverleg voor nieuwe Statenleden

Foto – AVP

ORANJESTAD – De fractievoorzitter van de AVP, Mike Eman, heeft de voorzitter van de Staten gevraagd om de nieuwe Statenleden in de gelegenheid te stellen alsnog via een commissievergadering vragen over de conceptbegroting 2021 te stellen, voordat die in het openbaar behandeld wordt.   

De AVP-fractievoorzitter verwacht dat binnenkort de openbare vergadering opgeroepen wordt ter behandeling van de ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries van het Land voor dienstjaar 2021 (de Begroting 2021). Eman stelt dat de Staten in haar nieuwe samenstelling een groot aantal nieuwe leden heeft, waaronder hijzelf, die niet in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijke vragen in te dienen.

Eman benadrukt dat er bij de AVP-fractie drie nieuwe leden zijn, bij MAS twee en bij Accion-21 een. Beoogd coalitiepartijen MEP en Raiz hebben ook Statenleden die niet de gelegenheid hadden om vragen over de Begroting 2021 te stellen. Hij vindt het belangrijk om het budgetrecht van deze leden te respecteren.   

Deel dit artikel