Nieuws op Aruba

AVP vraagt om bijstand voor kinderen met beperkingen

ORANJESTAD – Oppositiepartij AVP vindt het hoog tijd worden voor formele financiële ondersteuning van gezinnen die een kind met een of meer beperkingen hebben. Partijleider en fractievoorzitter Mike Eman heeft hiertoe een wetswijziging in voorbereiding.

Om tot een voorstel te komen dat voorziet in de behoeften van deze gezinnen, heeft Eman Tuyo Werleman ingeschakeld. Die is al bijna dertig jaar nauw betrokken bij de zorg voor kinderen met een beperking. Op voorstel van AVP-statenlid Mervin Wyatt-Ras werd al langer gewerkt aan een wetsvoorstel en heeft dat onlangs vorm gekregen door de inzet van wetgevingsjurist Wendrick Cicilia.

Onder de huidige regels krijgen jongeren met een beperking pas vanaf hun zestiende verjaardag recht op bijstand. Gezinnen met jongere kinderen kunnen hooguit gemaakte kosten verrekenen met de inkomstenbelasting. De AVP wil dat gezinnen financiële hulp kunnen krijgen voor kinderen onder de zestien, op basis van het nieuwe Landsbesluit Bijstandverlening. Volgens Werleman zitten veel gezinnen financieel klem en maakt een financieel steuntje in de rug veel uit voor de zorg aan kinderen met een beperking.

Deel dit artikel