Nieuws op Aruba

Ziekenhuislaboratorium verwerft internationale accreditatie

ORANJESTAD – Het laboratorium van het Horacio Oduber Hospital (LabHOH) is voor de komende drie jaar geaccrediteerd volgens de geldende internationale normen. LabHOH voldeed al jaren aan alle richtlijnen, maar moest zoals gebruikelijk aantonen dat verlenging van de accreditatie op zijn plaats is.

LabHOH verricht ongeveer tachtig procent van alle medische laboratoriumtests op Aruba. De Raad voor Accreditatie (RvA), is de instantie die de medische laboratoria in Nederland certificeert en ook die op Aruba.

,,Bij de beoordeling van bijvoorbeeld laboratoria maken we gebruik van internationale normen (ISO of ISO/IEC).
Deze normen richten zich met name op de deskundigheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, procesbewaking en verbetercultuur. Organisaties die aan de normen voldoen, krijgen een formele accreditatie. Dat houdt in dat ze gebruik mogen maken van het accreditatiemerk. Certificaten en rapporten die van dit merk zijn voorzien worden in vrijwel alle landen wereldwijd geaccepteerd”, aldus RvA.

De ISO-accreditatie laat zien dat de laboratoriumdiagnostiek van LabHOH aantoonbaar van hoge kwaliteit is, professioneel wordt uitgevoerd en gericht is op verbetering.

Deel dit artikel