Nieuws op Aruba

Bedrijven moeten te veel betaalde salarissubsidie terugbetalen

ORANJESTAD – De Aruba Trade & Industry Association (ATIA) vraagt bedrijven om de te veel ontvangen salarissubsidie zo snel mogelijk terug te betalen. Aan de andere kant vraagt de werkgeversorganisatie aan de Sociale Verzekeringsbank (SVb) coulant te zijn met betalingsregelingen.

Volgens de Landsverordening Tijdelijke Loonsubsidie zijn er strikte grenzen ten aanzien van wanneer bedrijven recht hebben op financiële ondersteuning. Omdat de subsidie verstrekt is op basis van voorschotten en het toerisme zich sneller herstelt dan verwacht, hebben vooral bedrijven in die sector meer geld ontvangen dan waar ze recht op hebben. Volgens ATIA gaat het in driekwart van de gevallen om grote bedrijven. 

De werkgeversorganisatie adviseert na uitgebreid overleg met de SVb bedrijven die teveel geld hebben gekregen om contact op te nemen voor een betalingsregeling. ,,Het geld moet terug, want het is nodig voor het verdere herstel van Aruba”, aldus ATIA.

Deel dit artikel