Nieuws op Aruba

Van Huffelen naar de eilanden om COHO

Foto: Suzanne Koelega | Daily Herald

“Het heeft geen zin om hervormingen door te voeren als je er niet in gelooft”. Dat zei de staatssecretaris van Koninkrijkrelaties, Alexandra van Huffelen vrijdag na afloop van de Rijksministerraad. Ze werd geflankeerd door de gevolmachtigde ministers Gilfried Pesarel van Aruba, Carlson Manuel van Curaçao en René Violinus van Sint Maarten.

Die hadden haar gevraagd de behandeling van de Rijkswet tot oprichting van COHO uit te stellen. De parlementen zouden meer tijd nodig hebben. 20 april was eerst gepland, nu is dat uitgesteld tot 13 mei, net na het Interparlementair Overleg op Sint Maarten.

De Tweede Kamer ging schoorvoetend akkoord, maar de staatssecretaris vindt het uitstel slim: “Dat geeft ze de tijd om hun vragen en zorgen te bespreken en te praten over wat hen zorgen baart”, zei Van Huffelen.

Ze zal vervolgens met de landen om tafel gaan zitten om te praten over de beantwoording van de gestelde vragen. Die gesprekken vinden plaats wanneer de staatssecretaris in mei en juni de eilanden bezoekt.

Daarna wordt het wetsvoorstel behandeld in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. “Er zijn nog enkele stappen te nemen, maar ik denk dat het heel goed is om te weten waar ieder van ons zich zorgen over maakt, waar parlementen zich zorgen over maken en wat ze misschien willen veranderen. Als we dat zoveel mogelijk samen kunnen doen met de Tweede Kamer, hopen we het af te ronden. De discussie is voor de zomer”, aldus Van Huffelen.

Dit samen en zorgvuldig doen is essentieel voor de staatssecretaris. “Ik vind dit belangrijk omdat deze wet niet alleen gaat over de basis van COHO, maar ook om landen weerbaarder te maken tegen economische schokken en om zaken op orde te krijgen die voorheen niet op orde waren.

Van Huffelen pleit ervoor om samen te beslissen wat te doen. “Samen beslissen over de belangrijke zaken die uitgevoerd moeten worden, op basis waarvan we de volgende stappen zetten. De fundamenten op orde hebben en hierover overeenstemming bereiken is het belangrijkste voor de komende maanden. Daarna kunnen we in meer detail kijken over de groei van de economie en nieuwe investeringen.”

De staatssecretaris bevestigt dat ze in mei en juni naar de eilanden afreist. Ze geeft vooralsnog niet aan welke eilanden ze gaat bezoeken en wanneer. Wel ziet ze meer in twee afzonderlijke reizen, dan één grote reis.

Deel dit artikel