Nieuws op Aruba

Centrale Bank Aruba doet weer corruptieonderzoek

ORANJESTAD – De Centrale Bank van Aruba gaat onderzoek doe naar corruptie. Doel is het verkrijgen van informatie en de perceptie van inwoners van het eiland over corruptie.

Corruptie wordt door de bank gedefinieerd als het misbruik maken van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin.

Het online onderzoek omvat onder meer vragen over de mate van corruptie, ervaringen met corruptie bij het gebruik van diensten met name in de publieke sector en de noodzaak van aanvullende anti-corruptiemaatregelen.

Het onderzoek wordt bijna elk jaar uitgevoerd en geeft op die manier een indicatie van corruptie op Aruba, hoewel het onderzoek niet wetenschappelijk is opgezet. Alleen mensen die toegang hebben tot internet en de website van de bank bezoeken en vijf minuten van hun tijd willen spenderen aan het onderzoek doen mee.

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat steeds meer Arubanen elk jaar denken dat corruptie wijdverbreid is en toeneemt. De afkeuring van corruptie blijft elk jaar onverminderd groot.

Vorig jaar concludeerden de onderzoekers dat het melden van corruptie het meest effectieve is dat gewone mensen kunnen doen om corruptie te bestrijden. Het invoeren van een klokkenluidersregeling binnen de publieke sector zou de belangrijkste maatregel tegen corruptie zijn, die de overheid zou kunnen nemen.

Deel dit artikel