Nieuws op Aruba

Negen Russische vliegtuigen geregistreerd op Aruba

ORANJESTAD – Het Arubaanse Ministerie van Transport heeft tot op heden bij negen in Aruba geregistreerde vliegtuigen geconcludeerd dat er een mogelijk verband is met Rusland. Geen van de vliegtuigen bevindt zich in Aruba. Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra aan de Tweede Kamer.

Hoekstra tekent daarbij aan dat hij geen juridische bevoegdheid heeft om op de eilanden inzage te verkrijgen, maar dat die in collegiaal verband zijn gedeeld met Den Haag.

Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn wel verplicht uitvoering te geven aan de sancties die door de Europese Unie zijn aangenomen. Maar de implementatie en handhaving van deze sancties zijn geen Koninkrijksaangelegenheid, aldus Hoekstra.

Maatregelen

De Arubaanse overheid heeft maatregelen genomen ten aanzien van zes vliegtuigen. Aan twee vliegtuigen die geen Russische eigenaar hebben, maar die zich ten tijde van het instellen van de maatregelen in Rusland bevonden is een vliegverbod opgelegd in verband met de vliegveiligheid.

Een ander vliegtuig dat zich ook in Rusland bevindt en wel een Russische eigenaar heeft – die overigens niet op de EU sanctielijsten staat – heeft om diezelfde reden een vliegverbod gekregen.

Tenslotte zijn twee andere in Rusland verblijvende vliegtuigen die eigendom zijn van niet door de EU gesanctioneerde Russische eigenaren ambtshalve uit het register verwijderd omdat de eigenaren hebben aangegeven niet de intentie te hebben het toestel fysiek uit Rusland te willen verwijderen in de nabije toekomst.

Deel dit artikel