Nieuws op Aruba

Wetsontwerp om het homohuwelijk in te voeren op Aruba

ORANJESTAD – De fractie van Accion21, vertegenwoordigd door Miguel Mansur wil graag dat het homohuwelijk ook op Aruba wordt ingevoerd. 

Het parlementslid wijst er op dat over de hele wereld wordt juni gevierd als Pride Month voor de LGBT+-gemeenschap. De jaarlijkse viering herdenkt de Stonewall-rellen die het begin markeerden van de internationale homorechtenbeweging. De sociale en politieke beweging pleit voor gelijkheid, inclusief wettelijke rechten en kansen voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en andere seksuele minderheden.

Aruba’s homorechtenbeweging begon in 2006 toen Oduber-Lammers, een Arubaans-Nederlands lesbisch koppel dat in Nederland getrouwd was, juridische stappen ondernam om hun huwelijk plaatselijk te laten registreren. In 2007 oordeelde een rechter dat de Burgerlijke Stand het Nederlandse huwelijk van de omwonenden moest registreren, maar de overwinning bleef symbolisch omdat er geen rechten aan werden verleend.

Partnerschap

In 2016 stelde oud-Kamerlid Desiree Croes een amendement voor om geregistreerd partnerschap in te voeren met dezelfde rechten als het huwelijk voor zowel homoseksuele als heteroseksuele stellen. Het parlement van Aruba heeft met 11 stemmen vóór een consensusamendement aangenomen dat burgerlijke verbintenissen in het leven riep, maar zonder rechten die gelijk zijn aan die van het huwelijk. Het Arubaanse parlement was het eerste wetgevende orgaan in het Caribisch gebied dat burgerlijke unies voor koppels van hetzelfde geslacht goedkeurde.

In 2021 keurde het parlement van Aruba met 17 stemmen vóór de implementatie van wijzigingen in het burgerlijk wetboek goed, waaronder de invoering van burgerlijke vakbonden. Sinds 1 september 2021 kunnen zowel paren van hetzelfde geslacht als heteroseksuele paren een burgerlijke unie aangaan bij de Burgerlijke Stand, zij het zonder dezelfde rechten en privileges als wettelijk gehuwden. Op 14 oktober 2021 heeft het lesbische koppel van der Biezen-Cordoba, geschiedenis geschreven door als eerste koppel van hetzelfde geslacht een burgerlijke unie aan te gaan op Aruba, de officiële ceremonie gevierd in het Stadhuis.

Op dit moment hebben heteroseksuele paren de mogelijkheid om een ​​burgerlijke unie aan te gaan of te kiezen voor een huwelijk als ze alle rechten en privileges willen die deze laatste verleent. Koppels van hetzelfde geslacht worden echter gedegradeerd tot een kleinere vakbond zonder gelijke rechten als hun enige optie, wat een vorm van diepgewortelde discriminatie is. Voordelen zoals fiscale zaken (fiscaal), sociale diensten en vele andere blijven onbeschikbaar voor paren in een burgerlijke unie en erfrechten kunnen alleen worden vastgesteld via notariële akten.

Wetsontwerp

Volgens Miguel Mansur van de Accion21-factie zal in juni 2022 als onderdeel van de vieringen van de Pride Month een wetsontwerp worden ingediend om het homohuwelijk in te voeren. De initiatiefnemende parlementsleden ondertekenen het wetsvoorstel en overhandigen het officieel aan de voorzitter en secretaris-generaal van het parlement. Op dat moment begint het juridische traject en wordt het wetsontwerp naar de Raad van Advies gestuurd, die naar alle waarschijnlijkheid ongeveer zes weken nodig heeft om de aanbevelingen te beoordelen en uit te brengen. Daarna kan, op basis van de aanbevelingen van Raad van Advies, het wetsontwerp worden gewijzigd en teruggestuurd naar de Raad van Advies voor een tweede beoordeling, of de voorzitter van het Parlement zal worden opgeroepen om een ​​openbare vergadering te plannen om het wetsontwerp te bespreken.

“We hopen dat het parlement van Aruba voor eind 2022 de gelegenheid krijgt om te debatteren over het openen van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht. Deze historische verandering is van het grootste belang voor alle voordelen die het zal opleveren, vooral voor de fysieke en mentale gezondheid van de LGBT+-gemeenschap”, zegt Mansur.

Deel dit artikel