Nieuws op Aruba

Miljoenen voor culturele infrastructuur Caribisch deel van het Koninkrijk

Gunay Ulu, staatssecretaris Cultuur en Media | Foto Martijn Beekman

DEN HAAG – De komende jaren gaan er miljoenen euro’s extra naar bibliotheken en erfgoed in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat staat in de Meerjarenbrief Cultuur waarin staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media haar uitgangspunten voor het cultuurbeleid van de komende jaren uiteenzet. 

Het geld gaat niet alleen naar fysieke bibliotheken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, maar ook naar de online bieb die iedereen kan gebruiken op alle zes eilanden.

Staatssecretaris Uslu: ‘Cultuur is het fundament en het cement van onze samenleving. En een bibliotheek is dé plek waar kinderen, jongeren en volwassenen in aanraking komen met cultuur, met verhalen, met elkaar.” 

Daarom is er volgens Uslu extra geld beschikbaar voor fysieke bibliotheken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. “Ook investeren we in erfgoed en archieven. Want dat zijn de verhalen over ons gezamenlijke verleden en daar moeten we goed voor zorgen. Juist omdat die geschiedenis soms beladen en ingewikkeld is.”

Om het bibliotheeknetwerk te verbeteren is er dit jaar één miljoen euro beschikbaar, en in 2023 en 2024 jaarlijks twee miljoen.  

Online bibliotheek

Een klantvriendelijke online bibliotheek is een logisch en belangrijk onderdeel van de bibliotheek. Tijdens de coronaperiode heeft de online bibliotheek een grote vlucht genomen en staatssecretaris Uslu wil dit verder uitbouwen. 

Daarvoor is een innovatieve landelijke infrastructuur nodig, waar zij samen met de Koninklijke Bibliotheek en andere partners aan gaat werken. Hier is jaarlijks voor het hele Koninkrijk vijf miljoen euro voor beschikbaar, en in 2023 en 2024 nog een extra bedrag van acht miljoen euro voor de digitale infrastructuur. 

Leres hier de Meerjarenbrief Cultuur ‘De kracht van creativiteit’

Deel dit artikel