Nieuws op Aruba

HOH en IMSAN ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

ORANJESTAD – Op 8 december 2022 hebben de minister van Volksgezondheid, Horacio Oduber Hospitaal, ImSan en het AZV een MOU getekend.

De minister van Toerisme en Volksgezondheid, de heer Dangui Oduber, verklaarde dat dit een historisch moment was, aangezien het voor het eerst is dat de HOH en ImSan zo nauw samen gaan werken.

Het MOU helpt de gezondheidszorg en de kwaliteit van de zorg op Aruba te verbeteren, maar is ook in overeenstemming met het Landspakket. Met dit akkoord gaan de HOH en de ImSan efficiënter werken en tegelijkertijd het zorgniveau verbeteren en de beperkte AZV-middelen duurzaam houden.

De MOU is ondertekend door minister Dangui Oduber, de voorzitter van de raad van bestuur drs. Jacco Vroegop, Directeur ImSan drs. Joel Rajnherc en AZV-directeur ir. Edwin Jacobs.

De minister is blij met de professionaliteit en kwaliteit van zorg van de HOH en de ImSan en met het MOU zal deze nog beter worden.

Met betrekking tot het AZV mogen we trots zijn dat we zo’n zorgverzekering hebben, aangezien Aruba een van de weinige ter wereld is met zo’n uitgebreide medische dekking. Veel grote en ontwikkelde landen hebben geen algemene ziektekostenverzekering zoals de AZV.

De minister sprak ook zijn zorgen uit over de uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid, aangezien we niet de gezondste gemeenschap hebben. Er zijn te veel mensen met chronische ziekten, we hebben te maken met dubbele vergrijzing en daarnaast hebben we de oplegde bezuiniging voor het AZV in het Landspakket.

In januari 2021 zijn de pro. Joep Hubben en prof. Pieter Batenburg aangetrokken om de doelmatigheid, effectiviteit en financiering van de zorg op Aruba te onderzoeken.

In januari 2021 richtten ze een landelijke zorgcommissie op om met aanbevelingen te komen hoe de bezuiniging van 60 miljoen florin in de zorg te halen. Er is een stappenplan gemaakt hoe en waar te hervormen om de duurzaamheid van het AZV te waarborgen.

Deze MOU zal zorgen voor een betere samenwerking tussen de 2 medische instellingen, een betere samenwerking tussen de specialisten van beide instellingen maar ook een betere samenwerking naar de patiënten die worden behandeld voor diabetes en die dialyse ondergaan. Het zorgt er ook voor dat de twee entiteiten samen medicijnen, systemen en apparatuur in zullen kopen, maar ook om de samenwerking met hun IT-systeem te verbeteren.

De minister is ervan overtuigd dat dit een goede basis is om samen aan de slag te gaan en vertrouwt op de professionaliteit en expertise van beide instellingen.

De minister is de heer Vroegop, de heer Rajnherc en de heer Jacobs zeer erkentelijk voor hun indrukwekkende inspanningen om het MOU te bereiken in het belang van de openbare gezondheid

Deel dit artikel