Nieuws op Aruba

Rechtbank Aruba werkt achterstanden weg, maar is er nog niet

Foto - Caribisch Netwerk

ORANJESTAD – De Covid-19-pandemie heeft geleid tot aanzienlijke vertragingen bij het Hof van Aruba. Door een verenigde inspanning en met de steun van extra rechters is het gelukt om begin 2023 enige vooruitgang te boeken.

Ondanks de uitdagingen verwelkomde Aruba het afgelopen jaar vijf nieuwe rechters. Angèle Martijn en Ursula Luydens komen van Curaçao, terwijl Tamara Tijhuis en William Winfield ervaring hebben met het Hof en een achtergrond in Nederland. Joost van Voorthuizen is overgeplaatst van Bonaire. Met deze versterkingen is het totaal aantal vaste rechters op Aruba nu 13, plus een plaatsvervangende rechter. 

Digitaal portaal

Een positieve ontwikkeling die uit de pandemie is voortgekomen, is de ervaring met het tijdelijk indienen van procesdocumenten via e-mail. Dit was voorheen een grotendeels handmatig proces met het printen en ondertekenen van documenten. 

Maar nu het gerecht weer volledig open is voor het publiek, komt er een einde aan dit systeem. Alle procesdocumenten moeten op de voorgeschreven wettelijke manier worden ingediend, zoals afgesproken in 2020.

Vanwege het afschaffen van de tijdelijke procedure en de opstopping in de rechtszaal, heeft het indienen van documenten wel vertraging opgelopen. Zowel bezoekers als partijen hebben lang moeten wachten op aandacht. Een oplossing wordt gezocht in de vorm van een digitaal portaal, speciaal voor advocaten, deurwaarders en de overheid van Aruba. Dit zou het uploaden van documenten eenvoudiger en sneller maken.

Aantal zaken

Door de gevolgen van de pandemie en capaciteitsproblemen is veel vertraging ontstaan bij de behandeling van ongeveer 130 civiele zaken.

Eind 2022 heeft de toevoeging van extra fulltime personeel, vervangende rechters en een advocaat uit Nederland, geleid tot een geringe vermindering van deze vertraging. Het is de verwachting dat de eerste helft van 2023 een einde komt aan deze vervelende situatie voor burgers en advocaten.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er ook veel zaken met betalingsachterstanden in behandeling. Om deze achterstanden weg te werken is goede samenwerking met het personeel van het Hof van Aruba essentieel, evenals de hulp van enkele gastrechters uit Curaçao.

Deel dit artikel