Nieuws op Aruba

Centrale Bank Aruba: meer vreemde valuta, iets minder importen

ORANJESTAD – In de maand april 2023 is de totale hoeveelheid geld op het eiland gestegen naar bijna zes miljard florin, een toename van bijna 30 miljoen ten opzichte van maart 2023. Deze stijging komt vooral door een grotere reserve van vreemde valuta, wat betekent dat er meer buitenlandse valuta beschikbaar is om importen te betalen.

In april 2023 nam de reserve van vreemde valuta toe doordat toeristen meer uitgaven. Dit werd voor een groot gecompenseerd door de aankoop van vreemde valuta door publiek en bedrijfsleven om importen te betalen.

Het binnenlandse netto-actief, wat verwijst naar de totale waarde van bezittingen minus schulden van de Arubaanse economie, is gedaald. Dit komt door een afname van binnenlandse kredieten en niet-krediettransacties. Er was minder kredietverlening aan de publieke sector en meer kredietverlening aan de private sector, zoals particulieren en bedrijven.

De inflatie, oftewel de stijging van het algemene prijsniveau, is in april 2023 gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere prijzen in de categorieën “Huisvesting” en “Voedsel en niet-alcoholische dranken”. Op jaarbasis bedroeg de inflatie in april 2023 iets meer dan 6 procent.

Overheidsinkomsten

De overheidsinkomsten zijn toegenomen in april 2023, voornamelijk als gevolg van hogere belastinginkomsten, zoals de “turnover tax” (B.B.O./B.A.V.P.), toeristenbelasting, valutabelasting en inkomstenbelasting. De totale inkomsten waren ruim 22 miljoen hoger dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar.

Het toerisme op Aruba is gegroeid in april 2023, met bijna 8.000 meer toeristen dan in april 2022. Vooral de Noord-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse markten lieten een stijging zien, terwijl het aantal Europese bezoekers daalde.

Het is belangrijk om op te merken dat deze cijfers inzicht geven in de economische situatie van Aruba en de trends laten zien in de geldhoeveelheid, inflatie, overheidsinkomsten en toerisme.

Deel dit artikel