Nieuws op Aruba

Plannen voor een nieuwe penitentiaire inrichting op Aruba

ORANJESTAD – Regeringsplannen voor de bouw van een nieuwe correctionele faciliteit op Aruba zijn in volle gang, vanwege de vervallen toestand van het huidige Korrectie Instituut Aruba, KIA. De minister van Justitie en Sociale Zaken, Rocco Tjon, voert gesprekken met Nederlandse partijen om dit project te realiseren.

Tjon is in onderhandeling met de Nederlandse minister van Rechtsbescherming, Franc Weerwind, en staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen, over de plannen voor de nieuwe correctionele faciliteit. De nieuwe inrichting zal worden ontworpen op basis van aanbevelingen van de CPT-commissie, en zal niet alleen naar de infrastructuur kijken, maar ook naar het zorgaspect.

De huidige KIA-directeur, Gino Winklaar, heeft aangegeven open te staan voor een nieuwe professionele uitdaging, waardoor het proces om een vervanger voor hem te vinden van start is gegaan. De Directie Personeelszaken (DRH) heeft opdracht gekregen om dit proces in goede banen te leiden.

Ondertussen worden tijdelijke maatregelen getroffen om de continuïteit en uitvoering van lopende projecten bij KIA te waarborgen, volgens de aanbevelingen van de CPT en de afspraken die zijn gemaakt tijdens het “Juridisch Viervoudig Overleg”. 

Zo heeft de Ministerraad ingestemd met het voorstel van het ministerie van Justitie en Sociale Zaken om vanaf 3 juli 2023 een tijdelijk managementteam voor de KIA in te stellen.

Een vacature voor een nieuwe KIA-directeur zal worden opengesteld zodra het relocatieproces voor de heer Winklaar is voltooid.

Deel dit artikel