Nieuws op Aruba

Aruba beschuldigt Nederland van financiële chantage

Foto Gabinete Wever-Croes

ORANJESTAD – De premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes, haalt uit naar Nederland en beweert dat het eiland onder financiële druk wordt gezet. Dit zei ze gisteren in het Arubaanse parlement.

Wever-Croes bracht het Arubaanse parlement op de hoogte van de voortgang in de onderhandelingen met Nederland over de zogenaamde coronaleningen. 

Aruba, Curaçao en Sint-Maarten ontvingen directe leningen van Nederland in 2020 en 2021 toen de coronapandemie uitbrak, om zo de economische tegenslag op te vangen. Door de pandemie stortte het toerisme in, wat leidde tot aanzienlijke inkomstenderving voor de eilanden.

Deze leningen lopen af in oktober. Nederland is momenteel in overleg met de eilanden over de voorwaarden van de aflossing. De gesprekken met Aruba verlopen echter stroef, omdat Nederland volgens de Arubaanse premier eist dat Aruba instemt met een Rijkswet Financieel Toezicht, waardoor Nederland toezicht kan houden op de financiën van het eiland.

Wever-Croes stelt dat Aruba pas gunstige voorwaarden voor herfinanciering van de coronaleningen krijgt als het akkoord gaat met deze voorwaarde. Indien Aruba niet akkoord gaat, zal Nederland een hogere rente eisen voor de coronaleningen. Deze druk wordt op het eiland gezien als chantage door Den Haag.

De lening voor Aruba bedraagt ruim 900 miljoen Arubaanse florin. Volgens Wever-Croes heeft Nederland twee opties aan Aruba voorgelegd. Als Aruba ervoor kiest om de RAFt niet te ondertekenen, biedt Nederland een herfinancieringsoptie van twintg jaar tegen een rentetarief van tussen de zes en acht procent. Dit tarief is afhankelijk van de credit rating van het land. 

Maar als Aruba akkoord gaat met de Rijkswet, is Nederland bereid om Aruba een rentekorting te geven van 3,2 procent, inclusief een ‘risico-opslag’. 

Volgens Wever-Croes luidt het voorstel dat Nederland bereid is om Aruba geld te lenen tegen een tarief dat in overeenstemming is met de internationale marktrente. 

Terwijl Nederland Aruba dus geld leent tegen een lagere rente, blijkt dat Nederland zelf geld leent tegen een tarief van 2,7 procent, dat lager is dan de 3,2 procent. 

De discussie over de rijkswet loopt al jaren tussen Aruba en Nederland, waarbij de rijkswet de nationale wetgeving over financieel toezicht moet vervangen. Aruba vreest dat deze wet de autonomie van het eiland aantast.

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties laat via haar woordvoerder weten dat de gesprekken over de herfinanciering nog gaande zijn, en daarom wil ze op dit moment niet reageren op de uitspraken van Wever-Croes.

Deel dit artikel