Nieuws op Aruba

Centrale Bank Aruba: bedrijven verwachten vlakke economische groei 

Uit een recente zakelijke perceptie-enquête van de Centrale Bank van Aruba (BCA) blijkt dat ongeveer de helft van de respondenten een vlakke economische groei verwacht in de komende twaalf maanden. 

Deze verwachting is met bijna twaalf procentpunten gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal. Tegelijkertijd is het percentage respondenten dat een positieve economische groei verwacht in de komende twaalf maanden gedaald met 5,3 procentpunt tot iets meer dan 38 procent.

Verandering

De enquête, die de economische perceptie van lokale bedrijven meet, laat zien dat de verwachtingen van zakelijke groei binnen het komende jaar aan verandering onderhevig zijn.

Terwijl de verwachting van een vlakke economische groei een aanzienlijke stijging heeft doorgemaakt, is het vertrouwen in een positieve groei enigszins afgenomen. 

Dit dynamische beeld weerspiegelt de voortdurende onzekerheid en de complexe economische omstandigheden waarmee de bedrijven worden geconfronteerd.

Het volledige rapport van de zakelijke perceptie-enquête is beschikbaar op de website van BCA. 

Deel dit artikel