Nieuws op Aruba

Ontwerpbegroting: Aruba gaat voor het eerst sinds 2008 schuld aflossen 

ORANJESTAD – Voor het eerst sinds 2008, zal er op Aruba vanaf dit jaar schuldaflossing plaatsvinden waardoor de nominale schuld gestaag daalt. Dit is, naast economische groei, gunstig voor de ontwikkeling van de Arubaanse schuldquote. Dat stelt het College Aruba financieel toezicht in reactie op de ontwerpbegroting van de regering Wever-Croes.

Aruba moet van elke honderd florin die het uit wil geven, zeventien florin reserveren voor aan rente op leningen. De overheidsschuld van Aruba bedraagt aan het eind van 2024 ruim 5,7 miljard florin. De schuldquote komt daarmee uit op 88 procent van wat alle Arubanen in een jaar verdienen, het bruto binnenlands product, bbp.

Overschotten

Aruba begroot jaarlijkse overschotten van meer dan één procent van het bbp. 1,9 procent voor 2024, 1,7 procent voor 2025 en 1,5 procent voor 2026 en verder. 

Dat vindt het College een positieve ontwikkeling. Daarmee wordt voldaan aan de norm en wordt invulling gegeven aan de tekortcompensatie zoals voorgeschreven in de wet.

De overschotten zijn onder andere bedoeld voor aflossing van de overheidsschuld. De begrotingsruimte wordt, naast voor consumptieve bestedingen, die leiden tot een lastenstijging, ook ingezet om meer kapitaalinvesteringen te doen. 

Duurzaam

Het aanwenden van de geraamde overschotten op de begroting voor het verbeteren van de schuldpositie en het verhogen van de investeringen draagt bij aan het bereiken van duurzame en houdbare overheidsfinanciën, aldus het College. 

Op basis van de ontwerpbegroting 2024 en de economische vooruitzichten is de verwachting dat de schuldquote van Aruba geleidelijk daalt van circa zeventig procent van het bbp in 2027 naar vijftig procent in 2040. 

Deel dit artikel