Nieuws op Aruba

Afvalscheiding ‘Baki den Bario’ volgende week op het voetbalveld van Bubali

ORANJESTAD – Het populaire Arubaanse afvalscheidingsprogramma Baki den Bario vindt komende zaterdag, 02 december, plaats op het voetbalveld van Bubali. Dit initiatief, gericht op het bevorderen van verantwoord afvalbeheer en het scheiden van afval, nadert het einde van zijn reeks activiteiten voor 2023 met nog drie evenementen te gaan.

Baki den Bario heeft als doel bewustzijn te creëren over het belang van afvalscheiding en het beheer van afvalstoffen in de gemeenschap. Na de succesvolle ontvangst van eerdere evenementen, is het scala aan geaccepteerde afvaltypes uitgebreid. 

Inwoners kunnen nu items zoals banden, karton, gebruikte frituurolie, elektronisch afval, metaal, bouwafval, groenafval en bulkafval inleveren. 

Er wordt benadrukt dat afval vroegtijdig gescheiden moet worden om het proces ter plaatse te vergemakkelijken. Voor gebruikte frituurolie geldt dat deze goed afgesloten in een plastic fles aangeleverd dient te worden.

Asbest

Een belangrijk aandachtspunt is dat asbestafval niet geaccepteerd wordt tijdens Baki den Bario. De verwijdering van asbest valt onder specifieke regelgeving en vereist toestemming van de Dienst Technische Inspecties (DTI). Het meebrengen van asbest houdt directe gezondheidsrisico’s in voor zowel de aanwezigen als de omgeving.

Kerstcampagne

Naast afvalscheiding biedt Baki den Bario ook een platform voor de Fundacion Pa Nos Comunidad. Deze organisatie is aanwezig om diverse items te accepteren, waaronder voedsel, meubels en kleding. De organisatie is momenteel bezig met een kerstcampagne om voedselpakketten samen te stellen voor gezinnen in nood. Informatie over deze campagne is beschikbaar op hun Facebook-pagina en website.

De helpdesk van vuilverwerker Serlimar is eveneens aanwezig om klanten te assisteren. Bij eerdere evenementen van Baki den Bario kwamen gemiddeld ongeveer 500 voertuigen langs, waarbij zo’n 70 tot 75 containers afval werden ingezameld. Bezoekers moeten rekening houden met mogelijke verkeersdrukte en wachttijden.

Deel dit artikel