Nieuws op Aruba

Stichting Parkietenbos: Stop de afvalstort in Ser’i Teishi

ORANJESTAD – Bewoners van de wijken Mahuma, Buena Vista, Parkietenbos en Simeon Antonio zijn de stank en mogelijk giftige gassen in hun wijken zat. De hinder is afkomstig van Ser’i Teishi, Barcadera en de vuilstortplaats van Parkietenbos. Ze hebben de stichting Parkietenbos gevraagd zich hard te maken voor hun zaak.

Stichting Parkietenbos heeft twee brieven gestuurd naar minister Ursell Arends en, na vier maanden zonder reactie, ook een brief naar premier Evelyn Wever Croes. De stichting dringt er bij de premier op aan de situatie als een crisis te beschouwen en het Bureau voor Crisisbeheer in te schakelen.

Eerder werd overeengekomen dat na de sluiting van de vuilstortplaats, afval voor slechts een tijdelijke periode van twee jaar naar Ser’i Teishi kan worden gebracht, waarna modernere en meer gecontroleerde systemen met minder overlast en milieuschade voor de buurt moeten worden geïmplementeerd. 

Dergelijke praktijken van het begraven van afval ondergronds zijn in andere landen niet toegestaan vanwege de schade die het veroorzaakt aan de ondergrond en de vervuiling van lucht en milieu.

In 2020 hebben bijna 2000 inwoners van de betrokken wijken een petitie ondertekend ter ondersteuning van de voorgestelde oplossingen en is een manifest aan de regering Wever-Croes overhandigd. 

Ondanks de sluiting van de stortplaats, is de overlast constanter geworden en komt het nu uit meerdere richtingen. De inwoners maken zich ernstige zorgen en willen niet dat een nieuwe situatie zoals de Parkietenbos vuilstortplaats zich herhaalt in Ser’i Teishi of een ander gebied in de buurt. 

Deel dit artikel