Nieuws op Aruba

Arubaanse overheid beschuldigt Venezuela van onvoldoende actie tegen illegale migratie

ORANJESTAD – De Arubaanse autoriteiten beschuldigen Venezuela van het niet nakomen van afspraken om illegale migratiestromen naar Aruba tegen te gaan. Dit volgt op een tragisch incident op zee waarbij een boot uit Venezuela met migranten aan boord omsloeg. Vier Venezolanen vonden daarbij de dood.

Ondanks eerdere afspraken met de Venezolaanse autoriteiten om strenge en preventieve controles langs de kust van de staat Falcon uit te voeren, blijven boten vanuit Venezuela vertrekken naar Aruba. Dit duidt er volgens Aruba op dat Venezuela niet voldoende maatregelen neemt om deze migratiestromen te beheersen. De Arubaanse overheid heeft de kwestie opnieuw aangekaart bij de Venezolaanse autoriteiten en benadrukt de noodzaak van meer aandacht voor preventieve kustcontroles.

Personeelstekort

Lokale Arubaanse autoriteiten proberen de kustbewaking te intensiveren, maar stuiten op personeelstekorten die het moeilijk maken om 24 uur per dag toezicht te houden. De Arubaanse overheid overweegt Nederland opnieuw te benaderen voor een oplossing, aangezien radars essentieel zijn voor de Kustwacht en maritieme politie bij hun routinecontroles.

Het Coördinatiecentrum Mensenhandel Mensensmokkel Aruba (CMMA) is gestart met workshops, bewustwordingsactiviteiten en preventie-initiatieven. In samenwerking met de ambassade van het Koninkrijk in Caracas werkt CMMA aan een project waarbij informatie en bewustwording over de gevaren van deze route naar Venezuela wordt gebracht. Het project benadrukt ook de ernstige gevolgen voor degenen die betrokken zijn bij illegale mensensmokkel, inclusief straffen tot 18 jaar voor de kapiteins van deze boten.

Bewustwording

De Arubaanse overheid werkt ook samen met internationale organisaties, zoals de International Organization for Migration (IOM), en communiceert via het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken met de Venezolaanse autoriteiten. Dit gezamenlijke werk richt zich op het vergroten van het bewustzijn onder zowel de Venezolaanse als Arubaanse bevolking over de gevaren van deze route.

Volgens de Arubaanse autoriteiten moedigen mensen uit wanhoop of hoop op een beter bestaan hun familie en kennissen in Venezuela aan om de gevaarlijke reis naar Aruba te ondernemen, vaak met beloften van een beter leven en werk, waardoor ze het risico op hun leven negeren.

Deel dit artikel