Nieuws op Aruba

ACCION21 wil uitbreiding zwangerschaps- en bevallingsverlof op Aruba

ORANJESTAD – De politieke partij ACCION21 heeft een wetsvoorstel ingediend om het zwangerschaps- en bevallingsverlof op Aruba uit te breiden van twaalf naar zestien weken. Daarnaast beoogt het voorstel een uitbreiding van het vaderschapsverlof. 

Dit initiatief, ingebracht door parlementslid Miguel Mansur en ondersteund door ACCION21, is gericht op het versterken van de band tussen ouders en kind en het verbeteren van de gezinsdynamiek op Aruba.

Het voorstel komt voort uit de overtuiging van de partij dat gelukkige en tevreden gezinnen cruciaal zijn voor de gemeenschap en draagt bij aan de bescherming van de gezondheid en het welzijn van moeder en kind. 

De uitbreiding van het verlof is ook bedoeld om de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te versterken en een meer evenwichtige verdeling van zorgtaken tussen partners te bevorderen.

Naast de verlenging van het zwangerschaps- en bevallingsverlof, stelt het wetsvoorstel voor om het aantal verlofdagen voor vaders of partners te verhogen van twee naar vijf dagen. Dit geldt ook voor geregistreerde partners, personen die samenwonen met de moeder of het kind erkend hebben. 

Ook wordt een aanvullend partnerverlof geïntroduceerd, waarbij de vader of partner binnen zes maanden na de geboorte maximaal vijf weken verlof kan opnemen, met een uitkering van zeventig procent van het loon.

Met deze veranderingen hoopt ACCION21 Aruba in lijn te brengen met moderne standaarden van ouderschapsverlof, zoals die ook in Nederland en andere delen van het Koninkrijk gehanteerd worden. De Sociaal Economische Raad van Aruba heeft eerder de voordelen van een uitgebreider vaderschapsverlof onderstreept, en dit voorstel sluit daarbij aan.

Deel dit artikel