Nieuws op Aruba

Aruba zet grote stap in onderwijs: Alfabetisering in Papiaments vanaf groep 1

ORANJESTAD – Een belangrijke ontwikkeling in het basisonderwijs op Aruba: vanaf het schooljaar 2024-2025 ontvangen kinderen die starten in groep 1 van de basisschool niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Papiaments alfabetiseringsonderwijs. 

Deze vernieuwing is een strategische zet om de taalvaardigheden van jonge kinderen in hun moedertaal te versterken, terwijl ze ook op een kindvriendelijke manier Nederlands leren.

Om deze overgang soepel te laten verlopen, organiseert de Directie Onderwijs Aruba (DEA), in samenwerking met het Centrum voor Voortgezette Professionele Ontwikkeling (CDPC) van het Arubaans Pedagogisch Instituut (IPA), zes bijeenkomsten voor schooldirecteuren en leerkrachten van groep 1. 

Tijdens deze bijeenkomsten ligt de focus liggen op de voorbereiding en bijscholing van het onderwijzend personeel op het gebied van Papiaments lees- en schrijfonderwijs en de aangepaste methodiek voor het onderwijs in het Nederlands.

De sessies zijn ontworpen om de deelnemers te voorzien van de nodige kennis en inzichten over de veranderingen, inclusief informatie over het beschikbare onderwijsmateriaal voor zowel Papiaments als Nederlands. Ook wordt er aandacht besteed aan de verschillen en overeenkomsten tussen het aanleren van lees- en schrijfvaardigheden in beide talen.

Deze stap benadrukt het belang van taaldiversiteit in het onderwijs en de inzet van Aruba om zowel het Papiaments als het Nederlands een volwaardige plaats te geven in het onderwijscurriculum.

Deel dit artikel