Nieuws op Aruba

Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) houdt enquête over jongeren op de arbeidsmarkt

ORANJESTAD – De Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) van Aruba heeft een oproep gedaan aan werkgevers om deel te nemen aan een online enquête. Deze enquête, die sinds 29 januari beschikbaar is, richt zich op de ervaringen van werkgevers met jongeren op de arbeidsmarkt. 

Met deze enquête beoogt DAO een beter inzicht te krijgen in de dynamiek tussen werkgevers en jonge werknemers, in de leeftijdscategorie van 15 tot 29 jaar, om zodoende gericht beleid te kunnen ontwikkelen.

Het onderzoek focust zich op diverse aspecten van de tewerkstelling van jongeren, waaronder wervingsprocessen en de algehele werkervaring van deze doelgroep vanuit het perspectief van de werkgevers. 

De verkregen inzichten dragen bij aan het ontwikkelen van evidence-based beleid, gericht op het verbeteren van de arbeidsmarktvooruitzichten voor jongeren en het adresseren van eventuele discrepanties tussen vraag en aanbod van jong werkzoekenden.

Werkgevers wordt vriendelijk verzocht om hun waardevolle inzichten te delen door deel te nemen aan de enquête, die ongeveer 10 minuten in beslag neemt. De enquête is beschikbaar in zowel een [Nederlandse] als een [Engelse] versie.

Alle verzamelde gegevens worden geaggregeerd gepubliceerd om de anonimiteit van de deelnemende bedrijven te waarborgen. 

DAO benadrukt het belang van deze enquête voor het verbeteren van de werkgelegenheidskansen voor jongeren op Aruba en moedigt alle werkgevers aan om voor 28 februari hun bijdrage te leveren aan dit onderzoek.

Deel dit artikel