Nieuws op Aruba

Raad van Advies: Weerbaarheid Arubaanse huishoudens zorgwekkend laag

ORANJESTAD – Op Aruba staan zowel de economie als de samenleving onder druk. Terwijl het eiland worstelt met de nasleep van de COVID-19-pandemie, blijkt uit een recente analyse in het jaarverslag van de Arubaanse Raad van Advies (RvA) dat de weerbaarheid van huishoudens zorgwekkend laag is. De focus ligt vaak op economisch herstel, maar de bestaanszekerheid en financiële zelfredzaamheid van burgers blijven onderbelicht. Vooral voor de kwetsbaren in de samenleving lijkt de situatie steeds uitzichtlozer te worden, aldus de RvA.

Inflatie en belastingverhogingen drukken zwaar op de schouders van de Arubaanse huishoudens. Sinds december 2021 liggen de prijzen gemiddeld acht procent hoger dan het pre-COVID niveau, mede door internationale ontwikkelingen en lokale maatregelen zoals de verhoging van de Belasting op Bedrijfsomzetten (BBO) met één procent-punt. Deze inflatie heeft directe gevolgen voor de koopkracht van de bevolking.

Recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Aruba tonen aan dat het bestaansminimum voor een eenpersoonshuishouden in juli 2023 Afl. 2.540 bedraagt, terwijl het minimumloon Afl. 647 lager ligt. Dit verschil tussen bestaansminimum en minimumloon is de afgelopen zes jaar niet zo groot geweest.

Een onderzoek van de Centrale Bank van Aruba (CBA) werpt licht op de precaire financiële situatie waarin veel huishoudens zich bevinden. Bijna de helft van de ondervraagde huishoudens leeft onder het bestaansminimum. Daarnaast worstelt een groot deel van de bevolking met een hoge schuldenlast, verergerd door de pandemie. Van de ongeveer 39.000 huishoudens op Aruba heeft slechts 18,2 procent een stabiele of gezonde financiële positie. Bijna de helft van alle huishoudens besteedt meer dan de helft van zijn inkomen aan schuldenaflossing.

De combinatie van onvoldoende inkomen, toenemende schuldenlast, en stijgende prijzen creëert een vicieuze cirkel die voor veel burgers moeilijk te doorbreken is. Dit heeft niet alleen individuele, maar ook brede sociale en maatschappelijke gevolgen. De situatie vraagt om dringende aandacht en actie van zowel de overheid als de gemeenschap om de bestaanszekerheid en financiële zelfredzaamheid van de Arubaanse huishoudens te verbeteren.

Deel dit artikel