Nieuws op Aruba

Tweede Kamerlid stelt vragen over zorg ongedocumenteerden op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

DEN HAAG – Marieke Koekoek, Tweede Kamerlid van de politieke partij Volt, heeft vragen gesteld aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de toegang tot zorg voor ongedocumenteerde personen op Aruba, Sint-Maarten en Curaçao. Deze vragen, ingediend op 12 februari, zijn gericht op het verbeteren van de situatie van vluchtelingen en ongedocumenteerden in de drie landen van het Koninkrijk.

In haar eerste vraag refereert Koekoek aan de voortgangsbrief van afgelopen oktober, die volgde op een aangenomen motie-Simons, die de Nederlandse overheid verzoekt om in gesprek te gaan met niet-gouvernementele organisaties, zoals Sala pa Tur, Venex en Fundashon Bos di Hubentut.

Het Tweede Kamerlid wil weten op welk niveau er met die organisaties is gesproken binnen het kader van de betreffende motie.

De tweede vraag richt zich op de inzet voor gezondheidszorg en bescherming van minderjarige ongedocumenteerden, en hoe de technische assistentie van Nederland hierop is afgestemd. Dit benadrukt het belang van zorgtoegang voor deze kwetsbare groepen.

Het Tweede Kamerlid stelt voor om een structurele vorm van inbreng van lokale organisaties te organiseren binnen het ‘Vierlandenoverleg Zorg’. Dit voorstel erkent de belangrijke rol die lokale maatschappelijke organisaties volgens het Kamerlid spelen in de zorgverlening aan ongedocumenteerden en vluchtelingen.

Tot slot vraagt Koekoek aandacht voor de toegankelijkheid en beschikbaarheid van medicatie voor HIV en andere infectieziekten binnen het kader van zorg op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Deze vraag benadrukt de noodzaak om de gezondheidszorg voor ongedocumenteerden inclusief en toegankelijk te maken.

Deel dit artikel