Algemeen

Arubaanse kentekenplaten inleveren kan nog tot 1 juli

ORANJESTAD – Niet gebruikte kentekenplaten kunnen nog tot 1 juli worden ingeleverd. Motorvoertuigeigenaren die hun voertuigen tijdelijk niet gebruiken, kunnen belastingvrijstelling verkrijgen door hun kentekenplaten tijdig in te leveren. 

Als de platen voor 1 juli 2024 worden ingeleverd, hoeven belastingplichtigen geen belasting te betalen voor een deel van 2024. De vrijstelling is van toepassing op het derde en vierde kwartaal van 2024, afhankelijk van de inleverdatum van de platen.

Voor voertuigen die voor een bepaalde tijd niet gebruikt worden, is het mogelijk om belastingvrijstelling te krijgen voor één of meerdere kwartalen. Maar dit is alleen geldig als de kentekenplaten uiterlijk op 1 juli 2024 worden ingeleverd en minimaal één kwartaal in het jaar ingeleverd blijven.

Kentekenplaten kunnen ingeleverd worden bij het hoofdkantoor in Camacuri of bij een MFA bij een kassamedewerker, waarbij het formulier ‘Inleveren nummer- en controleplaat motorrijtuig’ ingevuld en ondertekend moet worden. Op dit formulier verklaart de eigenaar de platen in te leveren en geeft hij de reden op, zoals een lange reis of schade aan het voertuig.

Omdat 1 juli 2024 ook de laatste dag is om motorrijtuigenbelasting te betalen, is het op 28 juni en 1 juli niet mogelijk om de platen in te leveren bij het hoofdkantoor of MFA-kantoor. Op deze dagen moeten de platen worden ingeleverd bij het bijgebouw in Camacuri, waar de kentekenplaten worden opgehaald.

Belastingvrijstelling wordt alleen verleend voor de kwartalen waarin de platen volledig zijn ingeleverd. Bijvoorbeeld, als een voertuig slechts een maand niet gebruikt wordt en de eigenaar de platen daarna terughaalt, moet alsnog belasting betaald worden voor het betreffende kwartaal. De vrijstelling geldt per kwartaal en niet per maand.

Er wordt geen belastingvrijstelling met terugwerkende kracht verleend, omdat de belasting vooruitbetaald moet worden.

Deel dit artikel