Algemeen

Ouderenorganisatie Aruba slaat alarm om bestaansminimum

ORANJESTAD – De Organisacion di Pensionadonan Publico di Aruba (OPPA) heeft een dringende oproep aan het Arubaanse parlement gericht, om de benarde situatie van AOV-gepensioneerden op het eiland aan te pakken. Veel van hen leven onder de armoedegrens.

Volgens de brief, gedateerd 25 juni 2024, leven veel AOV-gepensioneerden niet alleen onder de armoedegrens, maar kampen zij ook met serieuze financiële en gezondheidsproblemen. De OPPA zegt dat de huidige toestand onhoudbaar is.

De gepensioneerden hebben te maken met ontoereikend inkomen, onvoldoende medische zorg, oneerlijke lasten door de AZV ziektekostenverzekering en een tekort aan bejaardenhuizen. Daarnaast zijn er meldingen van mishandeling van ouderen in zorginstellingen en thuissituaties, een situatie die de organisatie als onacceptabel beschouwt.

De OPPA stelt een aantal maatregelen voor om de situatie te verbeteren, waaronder het verhogen van het AOV-inkomen, het verbeteren van de gezondheidszorginfrastructuur, het uitbreiden van de capaciteit van bejaardenhuizen, en het beter beschermen van ouderen tegen mishandeling.

De brief benadrukt de noodzaak voor onmiddellijke actie en roept de overheid op om verantwoordelijkheid te nemen en snel te handelen om de levenskwaliteit van de oudere bevolking te verbeteren. De situatie vereist dringende aandacht en actie van het parlement en de betrokken ministeries.

Deel dit artikel