geschiedenis

Vier monumentale gebouwen op Aruba in volledige restauratie

Maria Convent

ORANJESTAD – Momenteel heeft het Monumentenbureau vier monumentale gebouwen in restauratie. Het gaat om het Maria Convent, het politiebureau in Savaneta, Cas Veneranda en het voormalige DOW-gebouw. Na een intensief proces van identificatie en documentatie van gebouwen en locaties die uniek van waarde zijn voor het cultureel erfgoed van Aruba, zorgt het Monumentenbureau voor het onderhoud en de restauratie ervan, en bevordert het de bescherming en het behoud van deze monumenten.

Bovendien is het Monumentenfonds Aruba actief met als hoofddoel fondsen te werven voor het onderhoud en de restauratie van de monumenten. Aruba heeft een Monumentenraad die de noodzakelijke goedkeuringen beoordeelt en geeft wanneer onderhoud en restauratie plaatsvinden.

Maria Convent

Het Maria Klooster, bekend als Maria Convent, dateert uit 1920, waar de Dominicanessen van Voorschoten waren gehuisvest. De kapel van het klooster werd toegevoegd in 1946. Nadat het klooster in 1980 werd gesloten, werd het gebouw overgedragen aan de regering van Aruba.

In 1995 begon de renovatie en in 1996 verhuisden het Ministerie van Cultuur en de Directie Buitenlandse Zaken naar dit gebouw. Het gebouw heeft een renovatie ondergaan en nu is de faculteit ‘Sustainable Island Solutions through Science, Technology and Mathematics’ (SISSTEM) van de Universiteit van Aruba gevestigd in Maria Convent.

Dit is de tweede fase van het SISSTEM-project dat wordt gefinancierd met fondsen van de Europese Unie samen met de hulp van het United Nations Development Program (UNDP). Dit zal studenten helpen de kennis te verwerven om duurzame ontwikkeling te bereiken.

Politiebureau Savaneta

Het monument, bekend als het politiebureau van Savaneta, is ook in restauratie en zal weer dienen als post voor het Korps Politie Aruba. Het gebouw werd in de jaren ’30 gebouwd, tegelijkertijd met de ‘Politiepost’ gebouwen in Oranjestad, San Nicolaas en Noord.

De werkzaamheden begonnen in januari en de oplevering is 160 dagen daarna gepland. Het gaat om een volledig vernieuwd gebouw. Volgens afspraken met de korpschef wordt dit gebouw gebruikt door het politiekorps, waarbij verschillende politieteams hier ondergebracht zullen worden. 

Cas Veneranda

In het stadscentrum vindt de renovatie van Cas Veneranda plaats, die in het proces is om een officieel monument van Aruba te worden. In 1936 bouwde de heer Merdado ‘Dada’ Picus dit gebouw in opdracht van de heer Federico Maximiliano ‘Machi’ Arends voor zijn vrouw mevrouw Maria Veneranda.

De architect Dada ging naar Cartagena, Colombia voor inspiratie om een huis in Latijns-Amerikaanse neobarokke stijl te bekijken dat de heer Machi Arends mooi vond voor de bouw van Cas Veneranda.

Cas Veneranda heeft vele functies gekend; het was het huis van de familie Arends en later ook een plek waar ijs werd verkocht. Machi was handelaar en consul van Spanje en zo fungeerde dit huis ook als consulaat van Spanje. Na enige tijd werd Cas Veneranda een discotheek genaamd ‘Club Noveau’ en in 1978 openden twee handelaren het Papiamento Restaurant in dit gebouw.

Enige tijd later verhuisde het restaurant en bleef het gebouw leeg. In 2014 verwoestte een grote brand een groot deel van het gebouw. Na voltooiing van de restauratie van dit gebouw zal het worden gebruikt door het Economisch Departement van de regering van Aruba.

Voormalig DOW-gebouw

Dit gebouw werd ontworpen voor DOW in 1949 in een nieuwe stijl van commerciële architectuur (DOW Architectuur) om de kantoren van DOW te huisvesten. In die tijd, met de oprichting van Lago, groeide de economie van Aruba en daarmee ook de administratieve en werkbehoeften van DOW.

Dit leidde ertoe dat DOW moest verhuizen naar een groter en moderner gebouw. Aannemer Ramon Montaner bouwde dit gebouw in twee fasen. Eerst werd het zuidelijke deel (L. G. Smith Blvd) gebouwd en in 1954 het deel aan de Paardenbaaistraat.

Een opmerkelijk kenmerk van de architectuur tussen 1930 en 1950 was dat de dakpannen van keramiek uitstaken boven de gevel van het gebouw. Door de schaarste aan bouwmaterialen tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de daken bedekt met metalen dakpannen, eterniet en asfalt. De gebouwen die in deze periode werden gebouwd, hielden rekening met het klimaat. De gevels zijn ontworpen om licht en lucht door te laten, beschermd tegen de hitte van de zon om het temperatuur binnen het gebouw te regelen.

Recentelijk is het voormalige DOW-gebouw overgedragen aan de nieuwe eigenaar, de Aruba Ports Authority, die zal zorgen voor de renovatie van dit monumentale gebouw zodat het kan dienen als kantoor voor APA, ATA en het Monumentenbureau. Een deel van het monument zal een ultramodern ‘Visitor Information Center’ worden dat informatie zal verstrekken aan onze toeristen.

Deel dit artikel