Nieuws op Aruba

Wijzigingen Burgerlijk Wetboek Aruba per 1 september

Wijzigingen Burgerlijk Wetboek Aruba per 1 september

ORANJESTAD – De Ministerraad heeft besloten dat de goedgekeurde wijzigingen in de Codigo Civil, het Burgerlijk Wetboek Aruba (BWA) per 1 september ingaan. Dat geeft de ambtelijke diensten en de private sector voldoende tijd om hun procedures aan te passen. 

Het gaat om aanpassingen in ‘personen- en familierecht’,  ‘vermogensrecht’, ‘erfrecht, ‘zakelijke rechten’, ‘verbintenissenrecht’, ‘bijzondere overeenkomsten’ en ‘Aanpassingsverordening aanvulling BWA’, waarin de ‘overgangsbepalingen’ zijn vastgelegd.

De betrokken ambtenaren moeten cursussen volgen en er moet een informatiecampagne worden opgezet voor het publiek.

Om het Burgerlijk Wetboek in de toekomst te kunnen actualiseren, zijn meer wetgevingsjuristen nodig. Het gebrek daaraan binnen de overheid vertraagt ieder jaar weer het actualiseringsproces van allerlei wetten.

Om dit probleem te helpen oplossen, heeft de minister van Justitie de Universiteit van Curaçao en de rechtenfaculteit op Aruba gevraagd werk te maken van opleidingen in deze richting.

Deel dit artikel