Nieuws op Aruba

Kustwacht Caribisch Gebied blijft tot 2028

ORANJESTAD – De Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kustwacht Carib) in de huidige samenstelling blijft nog zeker tot eind 2028 de meest westelijke buitengrenzen van het Koninkrijk der Nederlanden beschermen. Dat blijkt uit een brief van Defensieminister Ank Bijleveld (CDA) aan de Tweede Kamer. 

Daarin laat ze weten dat het Lange Termijn Plan 2019-2028 (LTP) van de Kustwacht en de bijbehorende Bestuursakkoorden over de financiële afspraken klaar zijn. Kustwacht Carib is een samenwerkingsverband van de vier landen van het Koninkrijk. De Kustwacht is als maritieme rechtshandhaver een onmisbare schakel in de veiligheidsketen in de Caribische delen van het Koninkrijk. Door het grensoverschrijdende karakter van de criminaliteit richt de Kustwacht zich vooral op de maritieme buitengrenzen. Daarnaast vervult zij belangrijke taken op het gebied van opsporing, toezicht, Search and Rescue (SAR) en rampenbestrijding.  Momenteel gaat veel aandacht uit naar Venezuela, migratieproblematiek, mensensmokkel- en handel, toenemende drugscriminaliteit en toenemende weersextremiteiten.  

Met het LTP is 168 miljoen euro gemoeid. Nederland neemt daarvan 69 procent voor haar rekening en Aruba elf procent. Aruba draagt dus vanaf 2022 t/m 2028 jaarlijks 2,64 miljoen euro bij. Daarvoor is een financieringsconstructie opgetuigd.

Deel dit artikel