Nieuws op Aruba

Oproepingskaarten verkiezingen onderweg

Foto – Post Aruba

ORANJESTAD – De post is begonnen met het verspreiden van de oproepingskaarten voor de verkiezingen van 25 juni. Op 7 juni 2021 heeft Post Aruba in totaal 69805 oproepingskaarten van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister ontvangen.

Het hoofd van deze dienst meldde dat conform artikel 38 van de Kiesverordening elke kiezer ten minste acht dagen voor de dag van de verkiezingen een oproepingskaart hoort te ontvangen. Het aantal verspreide kaarten is lager dan het aantal geregistreerde kiezers op de datum van het sluiten van het kiesregister, 7 april. Personen die sindsdien zijn geëmmigreerd, gestorven of staan geregistreerd zonder woon- of verblijfplaats, krijgen geen oproepingskaart.  

Personen die hun oproepingskaart op 17 juni 2021 nog niet hebben ontvangen, kunnen een duplicaat afhalen bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister aan de Schoolstraat. 

Deel dit artikel