Nieuws op Aruba

Privacy van kiesgerechtigde burgers verbeterd

ORANJESTAD – De adressen van kiesgerechtigde burgers worden niet doorgegeven aan politieke partijen. Dat heeft minister-president Evelyn Wever-Croes laten weten.

Een bezorgde burger maakte zich onlangs publiekelijk grote zorgen over de schending van de privacy van kiesgerechtigde burgers.Hij had ontdekt dat politieke partijen het recht hebben op een uittreksel van het Kiezersregister. Dat zou betekenen dat de overheid namen, adressen en geboorteplaats en -datum van kiesgerechtigden afgeeft. 

De premier vindt ook dat de kwestie moet worden opgelost, omdat Aruba gehouden is aan de internationale verdragen voor de bescherming van de privacy van burgers.,,Het doel van het beschikbaar stellen van informatie aan politieke partijen is controle van de opkomst van het aantal kiesgerechtigden bij elk stemdistrict en of betrokkenen kiesgerechtigden zijn. Volgens de gegeven adviezen wordt de persoonlijke levenssfeer van de kiesgerechtigden met name door de verstrekking van de adressen onevenredig geschaad en valt niet in te zien om welke reden de adressen nodig zouden zijn in het licht van een verkiezing. Ik heb de beslissing genomen de adviezen te volgen en de adressen worden niet doorgegeven.”

Het is de bedoeling van de wetgever om op zeer korte termijn deze complexe materie te behandelen, waarbij wordt onderzocht welke persoonsgegevens in welke omstandigheden mogen worden verstrekt, aan wie en wanneer. 

Deel dit artikel