Nieuws op Aruba

Internationale Dag voor het behoud van het mangrovebos

ORANJESTAD – Op 26 juli is het Internationale Mangrovedag. Directie Natuur en Milieu (DNM) vraagt daarom aandacht voor het belang van deze bijzondere boomsoorten.

Op Aruba komen vier soorten mangroven voor, die allemaal worden beschermd door het Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna (AB 2017 no.48).

De mangroven die op Aruba te vinden zijn: de zwarte mangrove (Avecinnia germinans), Fofoti (Conocarpus erecto), rode mangrove (Rizophora mangel) en de witte mangrove (Laguncularia racemosa). DNM is verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over het belang van deze ecosystemen en de noodzaak om deze mangroven te behouden en te beschermen.

Mangroven zijn essentieel voor het voortbestaan ​​van vele andere mariene soorten en de bescherming van de kust. Het sterke wortelstelsel verankert diep in de bodem van de oceaan en biedt optimale bescherming tegen natuurrampen. De wortels bieden ook de perfecte schuilplaats voor kleine vissen en huisvesting en broedplaatsen voor organismen die zich op de lagere schaal van de voedselketen bevinden. Daarnaast bieden de mangroven uitstekende leefgebieden voor vogels.

Bij het verkennen van de mangroven hangt er vaak een sterke geur, die wordt veroorzaakt door vallende bladeren die in het water uiteenvallen. Hierdoor ziet het water er ook bruin uit en de grond modderig.

Mangroven hebben zout water nodig om te overleven. Ze zijn te vinden aan de kust, in baaien en wetlands die verbonden zijn met de oceaan. Elke mangrove heeft zijn eigen aspecten en functie in de natuur. Vroeger waren er veel meer mangroven op de riffen, maar nu zijn ze meer geconcentreerd in Spaans Lagoen en Isla di Oro, die tevens beschermde gebieden zijn. Dit geeft hen de kans om groter te worden en zich te vermenigvuldigen.

Mangroven kunnen zich op twee manieren voortplanten. De wortels groeien zowel onder water als in de grond uit het water. De bomen planten zich ook voort door hun propagules in het water te laten vallen, die meegevoerd worden en elders tot een boom uitgroeien.

Mangroven hebben witte en witbeige bloemen en deze produceren nectar. Hun wortels liggen voornamelijk ondergedompeld en verankerd in de modder. Ze halen het zout uit het oceaanwater met hun wortels en voeden hun bladeren met het zout.

De mangroven dragen bij aan de voedselvoorziening. De wortels bevatten een overvloed aan voedsel voor de krabben, limpets en zeeslakken.
Het zijn leefgebieden, broedplaatsen en schuilplaatsen voor vissen en andere kleinere soorten. Ze bevatten ook “Moli-moli”, Palulo (oesters), plankton en bentische algen. De algen duiden op de aanwezigheid van koolstof in het ecosysteem van de mangroven.

De mangroven kunnen vol zitten met insecten en een verscheidenheid aan andere soorten. Je vindt er ook reptielen zoals de Anolis Lineatus, Aruba Whiptail hagedissen, leguanen, huisgekko’s, wurgslangen en vleermuizen die je aan de takken kunt zien hangen. Lokale vogels en kustvogels bezoeken ook de mangroven. Ze gebruiken de mangroven als schuilplaats om in te slapen en te rusten. 

DNM maakt mensen bewust van de belangrijke ecologische, economische en sociale waarden die de mangrovebossen voor Aruba zijn. ,,Sommige mensen beschouwen de mangroven als obstakels die hun uitzicht op de oceaan blokkeren, maar deze zelfde mangroven kunnen hun eigendom beschermen in geval van natuurrampen. Fijne Internationale Mangrovendag 2021”, aldus DNM.

Deel dit artikel