Nieuws op Aruba

Meer opleidingskansen voor verpleegkundigen

ORANJESTAD – HOH Academy, onderdeel van Dr. Horacio E. Oduber Hospital (HOH) is actief bezig een integraal opleidingsplan te realiseren. Om het hoger beroepsonderwijs van Verpleegkundigen (Bachelor Nursing) nader vorm te geven en ook verpleegkundigen bij het HOH kansen te bieden om zich verder te ontwikkelen, werken de Xavier University School of Medicine Aruba, Thomas More Hogeschool uit België en HOH Academy samen. 

Het doel van HOH Academy is het bieden van opleidingsmogelijkheden aan iedere medewerker van het HOH. De aanpak is gericht op een leven lang leren vanuit de beroepsmatige praktijk gekoppeld met evidence based theoretisch onderricht. Overigens worden ook niet-medische opleidingen aangeboden, zoals taalcursussen voor buitenlands personeel.

Thomas More heeft al een eigen curriculum HBO-verpleegkunde bij Xavier uitgezet dat voldoet aan de eisen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO. Daarbij hoort een uitwisselingsprogramma voor stages bij zowel bij het HOH als in België. Hiervoor is een intentieverklaring opgesteld met Thomas More Hogeschool. Het HOH vindt het niet alleen belangrijk voor het personeel om doorgroeimogelijkheden te kunnen bieden maar deze samenwerkingen komen ook ten goede aan de patiënten.

Deel dit artikel