Nieuws op Aruba

Pensioenleeftijd nog niet verhoogd

ORANJESTAD – Hoewel de Nederlandse regering erop aandringt de pensioenleeftijd te verhogen naar 66 jaar, gaat demissionair minister-president Evelyn Wever-Croes ervan uit dat dat op korte termijn niet gebeurt. ,,We voeren momenteel beleid, ingevoerd onder Kabinet Mike Eman in 2014, om de pensioenleeftijd te verhogen in tien jaar tijd. Dat is vastgelegd in de wet en daar houden we ons aan.”

Destijds konden Arubanen al op zestigjarige leeftijd een beroep doen op een pensioenuitkering. Dat bleek financieel onhoudbaar en het toenmalige kabinet koos voor verhoging van de AOV-leeftijd in combinatie met een verplicht aanvullend pensioen voor werknemers. Er werd in tien jaar tijd toegewerkt aan verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar. 

Nederland vindt dat niet snel genoeg gaan, maar de Arubaanse regering wil niet toegeven aan de wens om de pensioenleeftijd naar 66 te schuiven. ,,In het kader van het Landspakket hebben we met Nederland afgesproken om onderzoek te doen naar de houdbaarheid van het pensioenfonds. Als dat onderzoek klaar is kunnen we kijken naar het versterken van de ouderdomsvoorziening. Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd zou een van de opties kunnen zijn.” 

Op vragen van de ambtenarenvakbonden over de medezeggenschap van de betrokken werknemers, verklaarde de premier dat op dit moment niets verandert aan de verworven rechten. ,,Op het moment dat het onderzoek klaar is, zullen we de resultaten met de vertegenwoordigers van de werknemers delen.” 

Deel dit artikel