Nieuws op Aruba

Stembiljetten mogen worden vernietigd

Twee extra stemgerechtigden

ORANJESTAD – De rechter ziet geen juridische gronden om hercontrole of -evaluatie van de ongeldig verklaarde stembiljetten te laten plaatsvinden. Daarmee staat vast dat er geen verandering komt in de verkiezingsuitslag en de stembiljetten vernietigd mogen worden. 

Drie fractieleden van de AVP hebben een kort geding ingesteld tegen het Land om af te dwingen dat er hertelling plaatsvindt van de uitgebrachte stemmen bij de parlementaire verkiezingen van 25 juni. Die zaak dient op 23 juli. De AVP wilde voorkomen dat bij een uitspraak in haar voordeel, geen hertelling meer zou kunnen plaatsvinden, omdat de stembiljetten inmiddels zouden zijn vernietigd. Daarom eiste de groene partij een ordemaatregel dat de vernietiging zou worden opgeschort.

De rechter stelde vast dat er geen enkel bewijs is van onregelmatigheden en dat de uitgebrachte stemmen volgens de kiesverordening zijn afgehandeld, inclusief hertelling in de gevallen dat er bezwaar werd gemaakt door de aanwezige waarnemers. ,,Vast staat daarom dat de in de procedure verzochte hercontrole of -evaluatie van de van onwaarde verklaarde biljetten naar aanleiding van in stemlokalen aanwezige kiezers in overeenstemming met de strekking en geest van de Kiesverordening reeds heeft plaatsgevonden op de verkiezingsdag zelf in de stemlokalen”, aldus de rechter.  

De slotsom luidt dat het Gerecht geen grond of aanleiding ziet tot het geven van de door de AVP-kandidaten beoogde ordemaatregel. Hun verzoek daartoe werd daarom afgewezen.

Deel dit artikel