Nieuws op Aruba

Wat moeten inwoners van Aruba weten over het EU digitaal corona certificaat

ORANJESTAD – De Aruba Health App is nog niet internationaal erkend. Inwoners van Aruba die volledig zijn gevaccineerd kunnen dit aantonen via de QR-code op de Aruba Health App. Dit vaccinatiebewijs wordt echter nog niet in alle landen geaccepteerd. De Verenigde Staten bijvoorbeeld eist van iedereen die het land binnen wil een negatieve antigeentest. Een ieder die op reis gaat wordt dringend aangeraden van tevoren goed na te gaan welke eisen een land stelt.

VNO, Vertegenwoordiging van Nederland in Oranjestad zette een aantal veelgestelde vragen op een rij over het EU Digitaal Corona Certificaat en wat het betekend voor Arubaanse inwoners.

Wat is het EU Digitaal Corona Certificaat?

Het DCC is het digitale bewijs dat iemand recent negatief getest is op corona, of gevaccineerd is tegen corona met een door EMA goedgekeurd vaccin, of hersteld is van een coronabesmetting. Het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC) maakt het mensen straks makkelijker om binnen de Europese Unie te reizen tijdens de coronapandemie. Landen in Europa bepalen zelf welke van deze bewijzen worden geaccepteerd bij binnenkomst in het land en onder welke voorwaarden. Bijvoorbeeld welke type testen geaccepteerd worden en hoe oud een test mag zijn. Ook andere maatregelen, zoals quarantaine voor reizigers, bepalen de lidstaten zelf. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl

Waar is het EU Digitaal Corona Certificaat geldig?

Het EU Digitaal Corona Certificaat kan in alle EU-lidstaten (en in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein en Zwitserland) worden gebruikt. Landen in Europa bepalen zelf welke van deze bewijzen worden geaccepteerd bij binnenkomst in het land en onder welke voorwaarden. Bijvoorbeeld welke type testen geaccepteerd worden en hoe oud een test mag zijn. Ook andere maatregelen, zoals quarantaine voor reizigers, bepalen de lidstaten zelf. Nederland zet zich binnen Europa in om de voorwaarden zoveel mogelijk gelijk te trekken. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl

Ik ben woonachtig in Aruba en ben daar volledig gevaccineerd met Pfizer/Johnson & Johnson, kan ik ook een EU Digitaal Corona Certificaat krijgen?

De overheid van Aruba werkt samen met Nederland aan de deelname van het eiland aan het Europese Digitale Corona Certificaat. Het is de bedoeling dat ingezetenen van Aruba straks van hun eigen overheid een door de EU gevalideerd Digitaal Corona Certificaat ontvangen. Dit kan zijn in de vorm van een papieren bewijs of digitaal in de eigen app van het eiland. Wij raden u aan de berichtgeving van de lokale overheid in de gaten te houden.

Ik ben woonachtig in Aruba en heb geen BSN-nummer. Moet ik een BSN-nummer en/of DigiD hebben om een Digitaal Corona Certificaat te krijgen?

Nee, het hebben van een BSN-nummer en DigiD is géén voorwaarde voor het verkrijgen van een Digitaal Corona Certificaat. De overheid van Aruba werkt samen met Nederland aan de deelname van het eiland aan het Europese Digitale Corona Certificaat. Het is de bedoeling dat ingezetenen van Aruba straks van hun eigen overheid een door de EU gevalideerd Digitaal Corona Certificaat ontvangen.

Ik ga op vakantie naar Nederland. Kan de Nederlandse Vertegenwoordiging in Aruba mij een EU Digitaal Corona Certificaat verstrekken?

De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba verstrekt geen Digitale Corona Certificaten. Zodra de voorbereidingen zijn afgerond gaat de overheid van Aruba deze certificaten zelf verstrekken aan hun ingezetenen.

Ik ben woonachtig in Aruba en daar ook gevaccineerd. Kan ik mijn vaccinatiegegevens toevoegen aan de CoronaCheck-app van Nederland, of een coronabewijs regelen via coronacheck.nl?

Nee dat is niet mogelijk. Aruba heeft ervoor gekozen om geen vaccinatiegegevens te delen met het RIVM, daardoor is in Nederland niet geregistreerd dat u gevaccineerd bent. Uw vaccinatiegegevens kunnen daarom niet toegevoegd worden aan de CoronaCheck app. Ook kunt u geen coronabewijs regelen via coronacheck.nl.

Ik ben woonachtig in Aruba en daar ook gevaccineerd. Hoe verkrijg ik een coronatoegangsbewijs zodat ik in Nederland naar een evenement of activiteit kan?

Aruba heeft ervoor gekozen om geen vaccinatiegegevens te delen met het RIVM, daardoor is in Nederland niet geregistreerd dat u gevaccineerd bent. Uw vaccinatiegegevens kunnen daarom niet toegevoegd worden aan de CoronaCheck app. Momenteel kunt u daarom in Nederland geen coronatoegangsbewijs krijgen op basis van de in Aruba toegediende vaccinaties. Daar wordt nog aan gewerkt.

Ik ben woonachtig in Aruba en ga verhuizen naar Europees Nederland. Ik ben gevaccineerd in Aruba. Hoe registreer ik straks mijn vaccinatie in Nederland?

Aruba heeft ervoor gekozen om geen vaccinatiegegevens te delen met het RIVM, daardoor is in Nederland niet geregistreerd dat u gevaccineerd bent. Momenteel kunt u uw vaccinatie ook niet in Nederland registreren. Daar wordt nog aan gewerkt.

Bron: VNO – Vertegenwoordiging van Nederland in Oranjestad

Deel dit artikel