Nieuws op Aruba

Bedrijven optimistischer, maar verwachten wel prijsstijgingen

ORANJESTAD – Bedrijven worden optimistischer over de economische situatie op Aruba. Toch blijft het gevoel bij de meeste bedrijven dat Covid-19 op korte en middellange termijn economische groei in de weg staat. De meeste bedrijven verwachten dat de prijzen de komende tijd gaan stijgen. 

De Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft dit geconcludeerd in haar Business Perception Survey (BPS) over het tweede kwartaal van 2021. Hierin worden de economische opvattingen en gevoelens van de lokale bedrijven gepeild, alsmede de aanhoudende impact van de Covid-19 pandemie op de economische omstandigheden en zakelijke activiteiten. De Business Perception Index (BPI), bestaande uit de huidige en korte-termijn economische omstandigheden, steeg met 9,2 indexpunten tot 106,5 tijdens het tweede kwartaal van 2021. De algemene BPI is daarmee voor het eerst sinds begin 2018, optimistisch.

De index voor de huidige economische toestand liet een stijging zien van 11,7 indexpunten tot 105,4 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. De index voor de economische verwachtingen voor de korte termijn steeg met 5,0 index punten, van 102,7 in het eerste kwartaal van 2021 naar 107,7 in het tweede kwartaal van 2021. Bijna tweederde van de respondenten, 61,3 procent, verwacht positieve economische groei in de komende twaalf maanden. Dit is ruim dertig procent meer dan drie maanden eerder.

In de BPS is ook gevraagd naar de impact van de Covid-19 pandemie op de activiteiten van bedrijven. Ruim dertig procent van de respondenten (32,5 procent) liet weten dat de Covid-19-pandemie een aanzienlijke impact bleef hebben op de omzet van hun bedrijf. Dit is 12,2 procentpunt verhoging in vergelijking met het laatste kwartaal van 2020.

Deel dit artikel