Nieuws op Aruba

Burgers mogen meepraten over Parke Marino Aruba

Foto – Fundacion Parke Nacional Aruba

ORANJESTAD – Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) intensiveert het consultatieproces met belanghebbenden in de komende maanden. FPNA organiseert een aantal informatieve avonden en er wordt een enquête afgenomen. Ook worden workshops, interactieve sessies en meetings plaatsvinden, waarvan de resultaten bijdragen aan het definitieve beheerplan voor Parke Marino Aruba. FPNA houdt niet alleen rekening met het hoofddoel van natuurbescherming, maar integreert ook de sociale en economische belangen.

De eerste informatieavond zal op verschillende dagen en op verschillende locaties herhaald worden. Zo biedt FPNA alle geïnteresseerden de gelegenheid om deel te nemen. De informatieavonden zullen plaatsvinden op:

Donderdag, 19 augustus 2021, in het Bezoekerscentrum van Parke Nacional Arikok

Zaterdag, 21 augustus 2021, te MFA Savaneta

Dinsdag, 24 augustus 2021, te Centro di Bario Playa Pabao

Donderdag, 26 augustus 2021, te San Nicolas (locatie nader te bepalen)

Indien de aanmeldingen het aanbod overschrijden kunnen er meer avonden bijkomen.

FPNA nodigt de gehele bevolking van Aruba uit om zo iedere geïnteresseerde de gelegenheid te bieden om deel te nemen. Door Covid-19 maatregelen en om zorg te dragen voor de veiligheid van ieders gezondheid vraagt FPNA iedere deelnemer om zich eerst aan te melden via het digitale aanmeldingsformulier of per telefoon (585-1234 ext. 228).

Naast de informatieavonden zal FPNA ook een enquête uitbrengen via de Facebook-pagina en website, zodat iedere belanghebbende zijn perspectieven kan inbrengen op verschillende aspecten van Parke Marino Aruba. FPNA moedigt iedere bewoner van Aruba aan om deze enquête in te vullen om zo bij te dragen aan de toekomst van Parke Marino Aruba.

Na de informatieavonden en de sluiting van de enquête zal het proces doorgaan met een interactieve workshop voor een SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities and threats). Hierin wordt vanuit het perspectief van natuurbescherming afgewogen wat de sterke en zwakke punten zijn en mogelijke opportuniteiten of bedreigingen. Deze interactieve workshop zal plaatsvinden in september.

Met de resultaten van de enquête, informatieavonden en SWOT-analyse zal FPNA een interactieve workshop houden waar verschillende stakeholders samen zullen overleggen over zonering en regelgeving in de gebieden van Parke Marino Aruba. Deze workshop zal plaatsvinden in november.

De resultaten van alle sessies, samen met resultaten van biofysisch onderzoek naar bijvoorbeeld de aanwezigheid en gezondheid van koralen, zeegrassen en ander zeeleven, zullen worden meegenomen bij het opstellen van het 5-jarige beheerplan voor Parke Marino Aruba (2022-2026). Hiervan zal het onderdeel van zonering en regelgeving in januari 2022 beschikbaar worden gesteld ter inzage waarbij ieder belanghebbende in de gelegenheid zal worden gesteld om dit plan te lezen en een zienswijze in te dienen. Na het verwerken en beantwoorden van alle ontvangen zienswijzen zal het officiële beheerplan gepubliceerd worden.

Naast alle georganiseerde consultatie sessies blijft FPNA ten alle tijden beschikbaar voor een overleg op aanvraag. Voor meer informatie hierover en over Parke Marino Aruba kunt u contact opnemen met marinepark@arubanationalpark.org .

Deel dit artikel