Nieuws op Aruba

Kustwacht intensiveert controle op illegaal speervissen

ORANJESTAD – De Kustwacht Caribisch Gebied gaat de komende tijd meer aandacht besteden aan de controle op illegale visserij met harpoengeweren. Er zijn signalen dat de regels op grote schaal niet worden nageleefd.

De Kustwacht treft regelmatig personen op zee aan die zonder vergunning aan het speervissen zijn. De Kustwacht herinnert speervissers dat er wetgeving is voor het gebruik van harpoengeweren en dat ook sportvissers zich moeten houden aan de geldende wetgeving omtrent speervissen.

Sinds november 2020 bestaat er op Aruba gedoogbeleid dat het gebruik van harpoengeweren heeft gelegaliseerd. Echter zijn er regels waaraan de speervissers zich moet houden. Indien een speervisser zich niet aan de regels houdt en deze door de Kustwacht of de Politie betrapt wordt, gelden de regels van het landsbesluit verboden onderwaterjachtmiddelen. Een boete is dan onvermijdelijk.

Het is verboden voor de speervissers om in de rode zones op de map te speervissen. Het is ook verboden om in dit gebied in bezit te zijn van een harpoen. In het bezit zijn van een harpoen in de rode zone is alleen toegestaan als deze goed opgeborgen ligt in de boot wanneer men de zee opgaat of wanneer men terugkeert van de zee. Vanaf de kust zwemmen met een harpoen is verboden.

Speervissers kunnen voor het verkrijgen van een speervis vergunning zich wenden tot de Dienst Landbouw Veeteelt en Visserij Santa Rosa. Bij de dienst ontvangt men ook alle informatie en gegevens over het juiste gebruik van een harpoen.

Deel dit artikel