Nieuws op Aruba

Sociale vormingstraject voor jonge vrouwen 

ORANJESTAD – Vandaag zijn vijftien jonge vrouwen begonnen aan het Sociale Vormingstraject (SVT). Het gaat voor de eerste keer om een editie voor vrouwen. Dat werd mogelijk gemaakt toen in februari van dit jaar een nieuwe overeenkomst werd gesloten tussen de Arubaanse en de Nederlandse regering.

In 2012 werd door de toenmalige regering het SVT opgezet, in samenwerking met Marinierskazerne Savaneta. Het was bedoeld voor kansarme jongens die hun school niet hebben afgemaakt en geen baan kunnen vinden. Omdat de groep op de kazerne wordt ondergebracht in een barak, was deelname van meiden lang niet mogelijk. De jongeren krijgen begeleiding van de Arubaanse Militie (Arumil). 

Elke lichting bestaat uit ongeveer twintig jongeren die militair aandoende lichamelijke trainingen volgen, maar ook discipline en normen en waarden krijgen bijgebracht. Na vier maanden van werken aan lichamelijke en geestelijke conditie volgt het scholingsdeel van het traject. Daarbij gaat het om een leerwerktraject van acht maanden.

Hoewel het niet om een verplicht vormingstraject gaat, is het niet vrijblijvend. Iedere deelnemer ondertekent een contract waarin staat aan welke voorwaarden hij/zij zich bindt. De regering benadrukt overigens dat zij niet alleen verantwoordelijk is voor het welslagen van de Arubaanse jeugd, maar dat de hele gemeenschap daar een rol in speelt.

Deel dit artikel