Nieuws op Aruba

Ziekenhuis op een lijn met minister

Foto – Jacco Vroegop

ORANJESTAD – ,,We feliciteren de minister met zijn beleid om de kwaliteit van de zorg op Aruba te waarborgen.” Dat zei de directeur van het Horacio Oduber Hospital, Jacco Vroegop, in een verklaring naar aanleiding van de onrust die is ontstaan na zijn kritiek op de nieuwe wet Arubig. Deze wet staat medisch personeel dat niet is opgeleid volgens de Nederlandse BIG-normen, toe om op Aruba te werken.

Vroegop’s sussende woorden staan haaks op zijn uitlatingen in een artikel in Caribisch Netwerk, waarin Vroegop zich kritisch uitliet over de Arubig. Zelf zegt de directeur dat zijn uitspraken ‘verkeerd geïnterpreteerd zijn’.  

Zo zou Vroegop moeite hebben met de nieuwe wet Arubig, omdat daarin de opleiding van artsen door collega’s, zoals nu gebruikelijk is, wordt vervangen door permanente educatie op een andere manier. Ook zouden ‘lager opgeleide collega’s’ kunnen leiden tot minder veiligheid voor de patiënten, doordat behandelprotocollen minder scherp zouden worden. Vroegop ontkent dat hij zijn bezorgdheid op deze manier heeft geuit.

,,De relatie tussen het ziekenhuis, het bestuur en de minister is prima. We betreuren dat er een andere interpretatie is gegeven aan ons gezamenlijke streven om de burgers van Aruba zorg te bieden die toegankelijk is en van goede kwaliteit.” Die kwaliteit komt volgens hem door Arubig niet in het gedrang omdat de opleiding van de zorgverleners wordt getoetst door gerenommeerde instellingen in onder andere Canada en de Verenigde Staten. ,,De toetsing is gericht op de kwaliteit van de zorg en niet op werkgelegenheid voor dokters”, aldus Vroegop, die betreurt dat het belang van Arubig op die laatste eenzijdige manier in de media wordt gepresenteerd.  

Hij legde nog een keer uit dat het ziekenhuis zich al jaren inspant om medisch personeel dat niet BIG-geregistreerd is, te begeleiden naar zo’n registratie. Daarom vindt hij Arubig minder noodzakelijk als instrument om mogelijk te maken dat Arubanen die in de regio zijn opgeleid op Aruba te laten werken. ,,We hebben al jaren een opleidingsprogramma in samenwerking met de Vrije Universiteit in Nederland. Wie dat succesvol doorloopt, kan op Aruba werken, maar ook elders in de regio of in Europa.” Volgens Vroegop is het ziekenhuis gericht op de kwaliteit van de zorg en niet op de afkomst van de artsen die er werken. ,,Natuurlijk willen we meer Arubanen in dienst nemen, maar de kwaliteit van de zorg staat bovenaan.”

Deel dit artikel