Nieuws op Aruba

Aanscherping monetair beleid

Foto Caribisch Netwerk

ORANJESTAD – Naar aanleiding van positieve economische ontwikkelingen en opheffing van COVID-gerelateerde deviezenrestricties, verscherpt de Centrale Bank van Aruba (CBA) haar monetair beleid. Het doel daarvan is om de toereikendheid van de deviezenreserves te waarborgen. 

CBA heeft verschillende instrumenten beschikbaar voor een effectieve uitvoering van haar monetair beleid. Een van de belangrijkste monetaire beleidsinstrumenten is de reserveverplichting. Deze wordt gebruikt ofwel om liquiditeit van de bancaire sector te verkrappen ofwel te verruimen. Vorig jaar maart heeft de CBA het verplichte reserve percentage met verlaagd van 12 procent naar 11 procent en vervolgens naar 7 procent in april 2020. Dit was nodig om de nadelige financiële en economische gevolgen van de overheidsmaatregelen ten aanzien van COVID-19 te verlichten. Hierdoor konden de commerciële banken over meer dan 200 miljoen florin extra aan vrije liquiditeit beschikken om aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Gezien het aanhoudende herstel van de Arubaanse economie en de positieve economische vooruitzichten, in het bijzonder met betrekking tot de sterke opleving van het aantal toeristen en de hieraan gerelateerde deviezeninkomsten, evenals het feit dat de deviezenreserves op een adequaat niveau zijn, is CBA per 1 juni 2021 begonnen met het geleidelijk intrekken van de deviezenbeperkingen die per maart 2020 werden ingesteld. Per 1 september 2021 zijn alle resterende deviezenrestricties ingetrokken. Als gevolg van deze versoepeling en de toename van de invoer van goederen en diensten, wordt verwacht dat de uitstroom van buitenlandse valuta evenredig zal stijgen, en voor het einde van het jaar zal normaliseren op het niveau van pre-COVID-19.

Deel dit artikel