Nieuws op Aruba

Begroting 2022 in de laatste voorbereidingsfase

Foto – Minister van Financiën en Cultuur, Xiomara Maduro

ORANJESTAD – De regering is er nog steeds niet in geslaagd de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2022 af te ronden. Volgens een persbericht van de overheid wordt de Begroting 2022 niet eerder dan in januari volgens jaar behandeld door de Staten van Aruba.

Nu de ministers van kabinet Wever-Croes II zijn beëdigd gaat het proces om de begroting van Aruba af te ronden verder. 

Deze week zal de minister van Financiën en Cultuur, Xiomara Maduro met iedere minister afzonderlijk vergaderen om de cijfers door te nemen en de nodige besluiten te nemen om de Begroting 2022 af te ronden.

Na deze ronde van individuele vergaderingen, moet de ministerraad deze wijzigingen voor de ontwerpbegroting 2022 goedkeuren. Vervolgens zal de begroting voor advies worden voorgelegd aan het CFT en de Raad van Advies.

Gezien de tijd die deze instanties nodig hebben om hun advies te formuleren en de tijd die de regering nodig heeft om dit advies te behandelen, zullen de parlementaire begrotingshoorzittingen op zijn vroegst pas in januari 2022 plaatsvinden.

Deel dit artikel