Nieuws op Aruba

Katholieke scholen blijven dicht

ORANJESTAD – Het katholieke schoolbestuur Skoa heeft besloten dat de scholen die onder haar verantwoordelijkheid vallen, vandaag niet open gaan. Als reden voert directeur Anuesca Baly aan dat er geen schoonmaakpersoneel kan worden ingezet.

Skoa ligt al jaren overhoop met minister Rudy Lampe van Onderwijs. De demissionair bewindsman deed in juli aangifte bij de Landsrecherche tegen Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA) en Directie Onderwijs. De bewindsman beticht enkele functionarissen uit deze organisaties van ‘een georganiseerde overval op de landskas’.

Lampe ligt al geruime tijd overhoop met SKOA. Volgens hem blijkt uit onderzoek naar de financiën van de stichting, dat er jarenlang fouten zijn gemaakt met de besteding van overheidsgeld. Uit het rapport hierover van de Centrale Accountants Dienst, zou blijken dat functionarissen van Directie Onderwijs en SKOA het onderzoek naar de subsidiestromen moedwillig hebben tegengewerkt. De betrokkenen zouden daarvoor structureel hebben samengewerkt. 

De kwestie draait om de vergoeding voor het schoonmaakpersoneel. Daarvoor kreeg SKOA al jaren een vast bedrag als onkostenvergoeding. In de praktijk kregen de schoonmakers een contract voorgelegd waarin hen werd voorgespiegeld dat ze ambtenaar waren met de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden. De periodieke bonussen werden in strijd met de regels uitbetaald, volgens Lampe met medeweten van ambtenaren van Directie Onderwijs. 

Ondanks verloren rechtszaken over de kwestie ging SKOA op dezelfde voet door tot begin van dit jaar. De minister beschouwt dit als een criminele handeling met financiële gevolgen voor de overheid en houdt de betrokkenen hiervoor verantwoordelijk. Omdat die blijkbaar niet inzien dat ze verkeerd bezig zijn en het om veel geld gaat, heeft hij aangifte gedaan.

Skoa ziet de kwestie heel anders. Volgens Baly heeft de minister de subsidiekraan dichtgedraaid, terwijl de scholen recht hebben op het geld. Ze stelt dat Skoa onvoldoende middelen ter beschikking krijgt om van rond te komen. 

De scholen die onder andere schoolbesturen vallen gaan wel open. Die worden op dezelfde manier gefinancierd en slagen er wel in hun schoonmakers te betalen.

Deel dit artikel