Nieuws op Aruba

Nieuwe lichting wetgevingsjuristen

ORANJESTAD – Onlangs werd in het Renaissance Convention Center een ceremonie gehouden voor achttien afgestudeerden van de Certified Legislative Lawyer. Daarmee heeft Aruba er weer een groep wetgevingsjuristen bij.

De eerste groep deelnemers aan deze cursus van ongeveer een jaar, ontving de diploma’s uit handen van de minister van Justitie, Andin Bikker.

Aruba heeft een grote behoefte aan juristen die gespecialiseerd zijn in het opstellen van wetten, en nu heeft Aruba er achttien bij. Jarenlang was er grote vertraging van de afhandeling van wet- en regelgeving, bij gebrek aan deskundigen om de stukken op te stellen.

Wetgeving reguleert bijna alle gebieden van de samenleving, en alle regeerprogramma’s bevat de introductie van nieuwe wetgeving of verandering in de bestaande wetgeving. Daarom is het essentieel om het aantal wetgevingsjuristen uit te breiden.

In dit kader heeft de regering sinds de begroting van 2018 prioriteit gegeven aan de opleiding van juristen in het opstellen van wetten. Met de samenwerking tussen het Caribbean Center for Legislation van de Universiteit van Curaçao en het Ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie, en de opening van een Aruba Desk, werd dit een feit.

De cursus begon met 47 deelnemers uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten, waarvan er inmiddels veertig zijn geslaagd. Van de groep van Aruba zijn er achttien geslaagd, waarvan vier ‘met genoegen’ en twee hebben nog de mogelijkheid om herexamen te doen.

Twee deelnemers, Ilona Sneek en Valerie Wanga, studeerden af met “Summa Cum Laude”. Afstuderen met dit judicium betekent dat zij nooit een cijfer lager dan 8,5 hebben gehaald en met een gemiddelde van 9. Valerie Wanga haalde cijfers van maar liefst 9,5 en nooit lager dan 9, wat als een verbluffend resultaat wordt beschouwd.

Inmiddels is de nieuwe cursus met een andere groep van start gegaan en over een jaar zijn er weer nieuwe wetgevingsjuristen.

Deel dit artikel