Nieuws op Aruba

Regering vraagt vertrouwen van de bevolking

ORANJESTAD – ,,Het volk kan vertrouwen hebben in de coalitieregering van MEP en RAIZ, die vandaag is beëdigd. Wij werken met respect voor elkaar en met integriteit, en we zetten ons in voor de vooruitgang, het welzijn en het geluk dat onze bevolking verdient.” Dat zei minister-president Evelyn Wever-Croes na afloop van de beëdiging van het tweede kabinet dat haar naam draagt. 

De premier verklaarde dat ze in goede samenwerking met de leider van RAIZ, Ursell Arends meer dan honderd stakeholders heeft gesproken en dat ze hebben afgesproken rekening te houden met alles wat ter sprake is gekomen.

Om Aruba weer op de rails te krijgen na de harde klappen die corona heeft uitgedeeld, hebben de coalitiepartners overeenstemming over integriteit, de overeenkomsten met Nederland, economisch herstel, overheidsfinanciën, duurzame ontwikkeling en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. 

Volksgezondheid staat bovenaan in de plannen, want de regering wil zo snel mogelijk van corona af, zodat de maatschappij weer op een normale manier kan gaan draaien. Daarnaast komt er meer aandacht voor geestelijke gezondheid en sociale problemen.

Om integriteit in te bedden in het overheidsapparaat willen de partijen het Bureau Integriteit verder ontwikkelen en zorgen voor een integriteitsbeleidsplan. 

De overeenkomsten met Nederland moeten worden uitgevoerd, volgens MEP en RAIZ. Dat is overigens geen vrije keuze, want Nederland heeft de voorwaarden gedicteerd bij de inmiddels verstrekte leningen. Wel wil het Kabinet de betrekkingen verbeteren en hoopt ook op betere relaties met zustereilanden.

Voor economisch herstel zoekt het nieuwe kabinet het in de richting van stimuleren van investeringen. Het Masterplan “Repositioning our Sails: Aruba’s mission driven model for eco\nomic recovery & resilience” ligt daaraan ten grondslag. Uiteraard speelt het toerisme daarbij een belangrijke rol. ,,We blijven het eiland promoten als veilig, mooi en van hoge kwaliteit”, aldus Wever-Croes.

Om de overheidsfinanciën gezond te maken, worden onnodige uitgaven geschrapt en de schulden geherstructureerd. Een “begrotingskamer” moet daar toezicht op houden. Het belastingstelsel wordt vereenvoudigd in de richting van indirecte belastingheffing, om te zorgen dat iedereen meebetaalt. De inkomsten van de overheid moeten omhoog.

Natuurbescherming, landbouw en circulaire economie krijgen een belangrijke plaats in het regeringsbeleid, evenals rust in het onderwijs en de rechten en de bescherming van alle burgers.

Deel dit artikel