Nieuws op Aruba

Begrotingstekort 140 miljoen kleiner dan verwacht

ORANJESTAD – De overheid komt dit jaar 140 miljoen florin minder tekort dan oorspronkelijk was begroot. In de informatie die hoort bij de Najaarsnota 2021 schrijft minister van Financiën, Xiomara Maduro dat de inkomsten licht zijn gestegen en in de uitgaven sterk is gesnoeid, in vergelijking met wat in de begroting stond.

Het Land komt eind december uit op een tekort van 622 miljoen florin, in plaats van 762 miljoen florin. De hogere inkomsten zijn vooral het gevolg van gewijzigd beleid op het gebied van de erfpacht. Daarnaast waren de bedragen die moesten worden aangevuld op de ziektekostenverzekering en de sociale voorzieningen, lager dan verwacht. Ook aan salarissubsidie als gevolg van de coronacrisis werd minder uitgegeven dan van tevoren werd berekend. Daarnaast bleken de ppp-projecten goedkoper dan begroot en werden zaken als de ombudsman naar volgend jaar doorgeschoven.

Nu de aanvullende begroting klaar is, wordt die voor beoordeling doorgestuurd naar de Raad van Advies. Na verwerking van de eventuele wijzigingen worden de stukken doorgestuurd naar de Staten van Aruba. De bewindsvrouw verwacht dat de begrotingswijzigingen nog voor het einde van het jaar worden bekrachtigd.

Deel dit artikel