Nieuws op Aruba

Bijna alle kinderen gaan naar school

ORANJESTAD – Op Aruba is het percentage kinderen en jongeren dat onderwijs volgt al enkele decennia zeer hoog. De resultaten van de volkstelling Censo2020 onderstrepen dit nog eens. De resultaten geven aan dat 87,5 procent van de minderjarigen naar school gaat of onderwijs volgt, inclusief verschillende vormen van online onderwijs.

Voor kinderen tussen de vier en zestien jaar voor wie de leerplicht geldt, ligt het percentage veel hoger, namelijk op 98,7 procent.

Het percentage is bijna gelijk voor jongens (98,6 procent) en meisjes (98,9 procent). De belangrijkste redenen om niet naar school te gaan waren lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen, gevolgd door de huidige COVID-19-pandemie.

In vergelijking met Censo2010 is in 2020 het percentage kinderen tot en met drie jaar dat een kinderdagverblijf bezocht gedaald.

Terwijl in 2010 nog 45,4 procent van de kinderen tot vier jaar een kinderdagverblijf bezocht, lag dit percentage in 2020 op 35,9 procent.

Ook voor kinderen de leeftijd van vier en vijf jaar die naar school gaan was er een lichte daling, van 97,9 procent in 2010 tot 96,0 procent in 2020.

In de leeftijdsgroep van zes tot en met elf jaar lieten de resultaten van Censo2020 een lichte stijging zien van het percentage kinderen dat naar school gaat, van 98,8 procent in 2010 naar 99,3 procent in 2020. 

Er was ook een stijging voor jongeren vanaf twaalf jaar. Terwijl in 2010 96,0 procent van de jongeren naar school ging, is dit percentage in 2020 gestegen tot 98,1 procent.

Het percentage jongens en meisjes dat naar school gaat is bijna hetzelfde, 87,3 procent van de jongens en 87,7 procent van de meisjes tussen nul en achttien jaar volgt een vorm van onderwijs of dagopvang.

Deel dit artikel