Nieuws op Aruba

Samenwerking Mental Health op alle eilanden

ORANJESTAD – Op 29 oktober hebben de vier GGZ-organisaties van alle zes eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk een samenwerkingsovereenkomst getekend om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg voor de Caribische gemeenschap te verbeteren. Het gaat om de stichtingen Respaldo op Aruba, GGZ Curaçao, Mental Health Foundation op Sint-Maarten en Mental Health Caribbean op Bonaire, Saba en St. Eustatius. 

Met name door COVID is de druk op de geestelijke gezondheidszorg over de hele wereld enorm toegenomen. De organisaties hebben op alle eilanden hierdoor te maken met langere wachtlijsten, capaciteitstekort, financiële druk en verergerende situaties bij cliënten. Om als één stem te spreken in de GGZ voor de CAS-BES staan de organisaties samen sterker. De collaboratie zal het uitwisselen van inhoudelijke en organisatorische expertise bewerkstelligen, ten goede van de kwaliteit van zorg op alle eilanden. 

Met de overeenkomst zal de bestaande samenwerking op verschillende vlakken nog verder  geïntensiveerd worden. Met name op het gebied van kwaliteit en doorontwikkeling, wetgeving en scholing zullen de organisaties samen optrekken. Denk hierbij aan het gezamenlijk opzetten van opleidingen, zodat meer opleidingsmogelijkheden (bijvoorbeeld, voor psychiatrische verpleegkundigen) binnen de regio beschikbaar komen en eigen talenten behouden kunnen worden. Ook zullen technologische ontwikkelingen optimaal benut worden in de regio, zoals het inzetten van E-health en technologische innovaties om de zorg te ondersteunen. 

Kwaliteit

“Zoals de Dutch Caribbean Hospital Alliance (coöperatie tussen de ziekenhuizen van de 6 eilanden) probeert te bewerkstelligen, gaan ook wij krachtiger aan het werk om de kwaliteit van de gééstelijke gezondheidszorg te verbeteren. Hierin gaan we aan de slag met concrete werkgroepen op het gebied van doorontwikkeling, kwaliteit, wetgeving en scholing. In de werkgroepen zijn medewerkers van alle organisaties vertegenwoordigd.”, aldus Erik Jansen, directeur-bestuurder van Mental Health Caribbean. “Doel is ook om beter gebruik te kunnen maken van elkaars expertise en faciliteiten. We zijn als organisaties niet uitgerust om het hele scala van behandeling te kunnen bieden. Door deze samenwerking moet dit makkelijker en efficiënter worden. “

Deel dit artikel